Vikariat norsk og barne og ungdomsfaget

Vikariat - Undervisningsstillinger i norsk og programfag  i i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Vi har behov for vikarer i fagene norsk og i barne- og ungdomsarbeiderfaget.  

Norsk, inntil 75 % Barne- og ungdomsarbeiderfaget inntil 20 % 

Søkere som dekker flere fagområder kan bli foretrukket.  

Det er ønskelig at du har utdanning på mastergradsnivå eller tilsvarende, og at du har undervisningskompetanse i flere fag. For å ha undervisningskompetanse kreves det minst 60 studiepoeng i aktuelle fag. For stillingene kreves godkjent pedagogisk utdanning for undervisning i videregående skole. Det kan gis tidsbegrenset dispensasjon fra kravet om godkjent pedagogisk utdanning. 

Vi søker medarbeidere med god faglig og pedagogisk kompetanse som ønsker å være en del av et utviklingsorientert arbeidsmiljø. Du som søker tror at alle elever kan lære og ha framgang. Vi vektlegger personlige egenskaper som klasseledelse, formidlingsevne, samarbeidsevne og lojalitet.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til avdelingsleder:  Tor Dahle, tlf. 51 46 34 08 / 918 53 562 – Norsk Kristin Svendsen, tlf. 51 46 34 04 / 40 06 93 86 – Barn og Ungdom   

Lønns- og arbeidsvilkår er fastsatt i lov- og avtaleverk. Fylkeskommunen har gode pensjonsordninger.  Søknadsfrist 20. oktober  2017.  Søknad sendes elektronisk

Link til elektronisk søknadsskjema

Del denne artikkelen på: