Eksamensinformasjon ST våren 2019

Informasjon om eksamen for studiespesialiserende, våren 2019

Eksamen Våren 2019
VG1 ST
 • 20% av elevene skal trekkes ut til eksamen
VG2 ST
 • Alle elever skal trekkes ut til én eksamen
VG3 ST
 • Alle elever på skal opp til skriftlig eksamen i norsk hovedmål
 • Alle elever skal i tillegg trekkes ut til skriftlig eksamen i to fag og én muntlig/muntlig-praktisk eksamen
Tilrettelegging av eksamen
 • Det må sendes skriftlig søknad ved behov for tilrettelegging av eksamen i god tid før eksamen
 • Uttalelse fra sakkyndig instans (fastlege, BUP, PPT o.a.) som dokumenterer behovet må legges ved
 • Rektor avgjør hvilken tilrettelegging du får på eksamen (mulig å klage på avgjørelsen)
 • Skjema for søknad om tilrettelegging og veiledning til skjemaet finner du i dokumentsamlingen på skolens hjemmeside
Eksamensoversikt 1ST
FAG EKSAMENSORDNING
Engelsk Skriftlig eller muntlig
Matematikk Skriftlig eller muntlig
Samfunnsfag Muntlig
Geografi Muntlig
Naturfag Muntlig/praktisk
Norsk muntlig, hovedmål, sidemål Ingen eksamen
Kroppsøving Ingen eksamen
Fremmedspråk Ingen eksamen
Eksamensoversikt 2ST
FAG EKSAMENSORDNING
Norsk muntlig, hovedmål, sidemål Ingen eksamen
Historie Ingen eksamen
Kroppsøving Ingen eksamen
Matematikk 2PY Skriftlig eller muntlig
Fremmedspråk nivå 1 og 2 Skriftlig og/eller muntlig
Eksamensoversikt 3ST
FAG EKSAMENSORDNING
Historie Muntlig
Religion og etikk Muntlig
Norsk muntlig Muntlig
Norsk sidemål Skriftlig
Norsk Hovedmål Skriftlig (Obligatorisk)
Kroppsøving Ingen eksamen
Fremmedspråk 1+2 Skriftlig og/eller muntlig
Eksamensoversikt programfag ST
FAG EKSAMENSORDNING
Fysikk 1 Muntlig-praktisk
Fysikk 2 Muntlig-praktisk eller skriftlig
Kjemi 1 Muntlig-praktisk
Kjemi 2 Muntlig-praktisk eller skriftlig
Biologi 1 Muntlig-praktisk
Biologi 2 Muntlig-praktisk eller skriftlig
Matematikk R1 Muntlig eller skriftlig
Matematikk R2 Muntlig eller skriftlig
Matematikk S1 Muntlig eller skriftlig
Matematikk S2 Muntlig eller skriftlig
Økonomistyring Muntlig-praktisk eller skriftlig
Økonomi og ledelse Muntlig-praktisk eller skriftlig
Samfunnsøkonomi 1 Muntlig
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 Muntlig-praktisk
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 Muntlig-praktisk eller skriftlig
Markedsføring og ledelse 1 Muntlig
Markedsføring og ledelse 2 Muntlig eller skriftlig
Reiseliv og språk 1 Muntlig
Reiseliv og språk 2 Muntlig eller skriftlig
Kommunikasjon og kultur 1 Muntlig
Internasjonal engelsk Muntlig og/eller skriftlig
Engelskspråklig litteratur og kultur Muntlig og/eller skriftlig
Samfunnsfaglig engelsk Muntlig og/eller skriftlig
Programfag remmedspråk Muntlig og/eller skriftlig
Rettslære 1 Muntlig
Rettslære 2 Muntlig eller skriftlig
Sos. og sosialantropologi Muntlig
Sosialkunnskap Muntlig eller skriftlig
Psykologi 1 Muntlig
Psykologi 2 Muntlig eller skriftlig
Historie og filosofi 1 Muntlig
Historie og filosofi 2 Muntlig eller skriftlig
Melding om eksamen
 • Melding om skriftlig eksamen onsdag 15. mai fra kl. 9 (deretter ordinær skoledag)
 • Melding om muntlig/muntlig-praktisk eksamen:
  • 1ST/1YF/2YF*: Tirsdag 4.6 Alle elever må møte på skolen kl. 08:30 for å få melding om muntlig eksamen.
   *2ELAA, 2ELEA og 2TPKA: Onsdag 12.6
  • 2ST: Onsdag 5.6 og Onsdag 12.6 Alle elever må møte på skolen kl. 08:30 for å få melding om muntlig eksamen.
  • 32ST/3PÅB: Tirsdag 4.6, Onsdag 5.6 og Onsdag 12.6 Alle elever må møte på skolen kl. 08:30 for å få melding om muntlig eksamen.
Forberedelsesdag skriftlig eksamen
 • En del skriftlige fag har forberedelsesdag
 • Eksamensplanen viser hvilke fag som har forberedelsesdag
 • Forberedelsesdagen er obligatorisk skoledag, hvor du får utdelt en egen forberedelsesdel
 • Faglærer er vanligvis tilstede 2 skoletimer for å gi veiledning
 • Du er selv ansvarlig for å ta med forberedelsesdelen på eksamensdagen
Hjelpemidler til eksamen
Modell 1 - Eksamen
 • Alle hjelpemidler er tillatt. Unntak er Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon
 • For norsk og fremmedspråkene er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt
Modell 2 - Todelt eksamen
 • Del 1 – Skrivesaker, passer, linjal og vinkel-måler er tillatt
 • Del 2 – Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon
 • Disse fagene følger modell 2: Matematikk, fysikk, kjemi, biologi, samfunnsøkonomi
Elektroniske hjelpemidler til eksamen
Allkunne
allkunne.no
Profftorget
proff.no
Ordnett
https://www.ordnett.no
Bioteknologirådet
bioteknologiradet.no
Psykologi tidsskrift
psykologtidsskriftet.no/
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB)
http://nlb.no
Brønnøysundregisteret
brreg.no
Regjeringen
regjeringen.no
Kildekompasset
http://www.kildekompasset.no/
Flerspråklig ordbok
brreg.no
Ressurser for bl.a. HTML og Javascript
w3schools.com/
Lingdys, Lingright og Lingpilot er tilgjengelige offline,
og er dermed ikke på listen.
FN - Globalis
fn.no/
Spansk ettspråklig ordbok
https://dle.rae.es/?id=DgIqVCc
Folkehelseinstituttet
https://www.fhi.no/
LEXIN- ordbøker
http://lexin.udir.no/
Lovdata
http://eksamen.lovdata.no/
NDLA digitale ressurser
https://ndla.no/
Norges bank
https://www.norges-bank.no/
Norsk akademisk ordbok
https://www.naob.no/
Norsksidene
http://norsksidene.no/web/
Norsk utenrikspolitisk institutt
https://www.nupi.no/
Profftorget
https://www.proff.no/
Psykologi tidsskrift
https://psykologtidsskriftet.no/
Skriveverktøy
https://skriveverktoy.app.fagbokforlaget.no/#/
Språkrådets ordbøker
https://ordbok.uib.no/
Store norske leksikon
https://snl.no/
Statistisk sentralbyrå
https://www.ssb.no/
Stortinget
https://stortinget.no/no/
Tysk ettspråklig ordbok
https://www.duden.de/woerterbuch
Hvordan foregår skriftlig eksamen
 • Eksamen starter kl. 9, oppmøte kl. 8.15 eller kl. 8. 30 (fagavhengig)
 • Kandidater som ankommer etter kl. 10 får ikke delta på eksamen, uansett årsak til forseintkomming
 • Ingen kandidater skal forlate eksamenslokalet før kl. 10 (unntak kan avtales enkeltvis)
 • Pultene er merket med navn
 • Mobil og smartklokker skal være avslått og plasseres på eget bord
 • Sørg for at du har PC som fungerer, og at du har med lader
 • Finn fram eksamensmalen. Denne skal være lastet ned på din PC før eksamen
Last ned eksamensmal
Hvordan foregår skriftlig eksamen (forts.)
 • Finn fram alle hjelpemidler du kan bruke under eksamen, slik at du har dem lett tilgjengelig
 • Faglærer er ikke tilgjengelig for spørsmål under eksamen
 • Mat, drikke o.l. skal være så lydløse som mulig (ikke knekkebrød, chips o.l.)
 • Ved spørsmål, behov for lufting, hjelp til innlevering o.l. tilkaller du eksamensvaktene ved å rekke opp en hånd
 • Eksamensvaktene tar ut kandidater enkeltvis
 • Vis forståelse for at det kan være travelt i eksamenslokalet. Spesielt ved innlevering av besvarelser i realfag må du beregne noe ventetid
Krav til din pc under eksamen
 • Du må selv sørge for å ha med en PC som fungerer på eksamen
 • Nettbrett er ikke tillatt
 • Mac-brukere kan ikke benytte Safari som nettleser
 • Ved datatrøbbel vil vi forsøke å hjelpe deg så godt vi kan, men vi har KUN en begrenset mengde IKT-utstyr til utlån
 • Du er selv ansvarlig for å lagre ofte underveis
 • Oppgaver besvart i Geogebra e.l. skal limes inn i Word e.l., slik at Del 2 leveres som en samlet fil
Hva er fusk til eksamen
 • Å kommunisere
 • Å bruke Internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon
 • Å bruke oversettelsesprogrammer i norsk og fremmedspråk
 • Å bruke ikke tillatte hjelpemidler til del 1 i todelt eksamen
 • Dersom du blir anklaget for fusk skal du likevel fullføre eksamen
Konsekvenser av fusk
 • Eksamen i et fag kan annulleres dersom du har fusket eller forsøkt å fuske
 • Dette gjelder også dersom det er sensorene som oppdager fusk eller forsøk på fusk
 • Spørsmålet om annullering av eksamen avgjøres av rektor (mulig å klage på avgjørelsen)
 • Dersom eksamen annulleres på grunn av fusk eller forsøk på fusk faller standpunktkarakteren bort
 • Du kan da gå opp til eksamen i faget som privatist tidligst et år etter den annullerte eksamenen
Hva foregår i forkant av muntlig/muntlig-praktisk eksamen?
 • Melding om eksamensfag gis 48 timer før (for noen kan fridager komme i tillegg)
 • Melding om tema og fagveiledning gis 24 timer før (fridager kan ikke komme i tillegg)
 • Det er obligatorisk å være tilstede på melding om tema og fagveiledning
 • Fagveiledning gis vanligvis av faglærer, som er fysisk til stede to skoletimer
 • Faglærer er ellers tilgjengelig etter avtale i henhold til ordinær skoledag
Hvordan foregår muntlig/muntlig-praktisk eksamen
 • Eksamen varer 30(M)/45(MP) minutter, og er individuell
 • Eksamen foregår i et klasserom, og det er du, faglæreren din og en sensor fra en annen skole som er tilstede
 • Du kan ta med deg det du har av notater, datafiler o.l. som er produsert i forberedelsestiden som hjelpemiddel
 • Første del av eksamen styres av deg; du presenterer ditt svar på tema/oppgave/problemstilling som du fikk utdelt av faglærer. Varighet inntil 10 minutter
 • Neste del av eksamen styres av faglærer, som spør deg utdypende spørsmål om det du presenterte. I denne delen skal du også vise din kompetanse innenfor andre deler av læreplanen som er relevante for tema/problemstilling. Hensikten med dette er å gi deg mulighet til å vise bredden i din kompetanse i faget
 • I en praktisk-muntlig eksamen er det en tredje del, som innebærer et praktisk innslag. Det betyr at du enten skal utføre en praktisk øvelse, eller forklare hva som skjer i en praktisk øvelse
 • Etter din eksamen får du karakteren av sensor, samt en begrunnelsen for karakteren
Hva skjer dersom du er syk/forhindret fra å møte på eksamensdagen?

Du må levere legeerklæring/dokumentasjon på fraværet senest tre dager etter eksamensdagen
Du har rett til utsatt eksamen påfølgende høst dersom dokumentasjonen godkjennes.
Dersom du ikke har møtt til eksamen i et trekkfag, skal eksamensfag trekkes på nytt påfølgende høst

Syk på eksamensdagen?
Alternativ 1: Du møter ikke til eksamen, fordi du er syk
 • Legeerklæring må leveres skolen innen tre dager
 • Du må selv passe på å melde deg opp til utsatt eksamen påfølgende høst
 • Du har fortsatt rett på førstegangsvitnemål
 • Du kan søke ditt studiested om å begynne studier til høsten, med forbehold om at utsatt eksamen påfølgende høst blir bestått (betinget opptak)
 • Hvis du er syk på eksamen i et trekkfag, trekkes du ut til eksamen i et nytt fag påfølgende høst
Alternativ 2: Du møter på eksamen, selv om du er syk
 • Dersom du bare greier å skrive navnet ditt og et par setninger, for så å gå hjem igjen, vil du få karakteren «1»
  • Fordel: Du vil få mulighet til ny eksamen i samme fag påfølgende høst
  • Ulempe: Du mister retten til førstegangsvitnemål!
 • Eksamensdagen kan til en viss grad tilpasses ditt behov (f.eks. skjermet rom hvis du har kraftig hoste e.l.), slik at du får gjennomført eksamen
  • Fordel: Dersom du består eksamen, får du førstegangsvitnemål
  • Ulempe: Dette kan innebære at du ikke består/får et dårligere eksamensresultat enn om du hadde ventet til utsatt eksamen påfølgende høst
Alternativ 3: Du møter på eksamen, men må avbryte eksamen på grunn av sykdom
 • For å ha gyldig grunn til å avbryte eksamen, må årsaken dokumenteres med legeerklæring innen tre dager
 • Du har da fortsatt rett til førstegangsvitnemål, men må ta utsatt eksamen påfølgende høst
 • Hvis du må avbryte eksamen i et trekkfag, trekkes du på nytt ved utsatt eksamen
 • Du kan søke ditt studiested om å begynne studier til høsten, med forbehold om at utsatt eksamen påfølgende høst blir bestått (betinget opptak)
Hva skjer hvis du har fått «1» i standpunkt i et fag, og trekkes ut til eksamen?
 • Du skal ta eksamen likevel
 • Dersom du har «1» i standpunkt er faget bestått dersom du består eksamen
Hva skjer hvis du får «1» i eksamenskarakter?
 • Husk at du har mulighet til å klage på eksamenskarakteren
Dersom du ikke klager på eksamenskarakteren/dersom du klager, og ikke får medhold:
 • Mulighet for ny, gratis eksamen påfølgende høst (november/desember)
 • Du mister retten til førstegangsvitnemål
 • Du kan ikke få vitnemål før alle fag/eksamener er bestått (karakteren «2» eller bedre)
Hva skjer hvis du får «IV» i standpunkt i et fag, og trekkes ut til eksamen?
 • Du skal som hovedregel ta eksamen likevel
 • Dersom du klager på «IV» i standpunkt, og klagen får medhold, er faget bestått dersom du består eksamen
 • Dersom du ikke klager på «IV», eller du klager på «IV» i standpunkt og ikke får medhold, annulleres eksamen (uansett resultat)
 • Dersom «IV» blir endelig standpunktkarakter må du ta faget som privatist
Stor forskjell på «1» og «IV» i standpunktkarakter
«1» «IV»
 • Du har rett på særskilt eksamen i faget påfølgende høst
       Ved uttrekk til eksamen:
 • Faget er bestått hvis eksamen bestås
 • Hvis du får «1» også til eksamen, har du rett på ny, gratis eksamen påfølgende høst
 • Du må ta faget som privatist
       Ved uttrekk til eksamen:
 • Eksamen annulleres og faget må tas som privatist
 • Du må betale eksamensavgift
 • Å ta faget som privatist kan innebære at du må ta flere eksamener enn du måtte som elev
Et spesielt tilfelle
 • Hvis du får IV i fellesfaget fremmedspråk I+II, må du gjennomføre følgende for å oppnå vitnemål:
  • Skriftlig eksamen i fremmedspråk II som privatist
  • Muntlig eksamen i fremmedspråk II som privatist
  • Skriftlig og/eller muntlig eksamen i et ekstra programfag som privatist
Årsak: Det er ikke mulig å ta privatisteksamen i fremmedspråk I+II. Privatister må derfor ta eksamen i fremmedspråk II. Dette vil ikke gi nok uttelling i form av årstimer på vitnemålet for en elev som skulle hatt fremmedspråk I+II. Dermed må det også gjennomføres eksamen i et programfag tilsvarende 140 timer (et såkalt «5-timers fag»).
Privatisteksamen
 • 2018/2019 er prisen for å forbedre karakterer kr. 2000 per eksamen, og kr. 1000 per eksamen i fag som ikke er bestått
 • Det er ikke lov å være elev i et fag samtidig som du er oppmeldt til privatisteksamen
 • Tilrettelegging man har hatt som elev blir ikke automatisk overført til privatisteksamen – egen søknad må leveres
 • For å ha rett til førstegangsvitnemål kan du ikke bytte ut fag/eksamener du har hatt som elev (unntak 1P/1T)
 • Velger du å beholde karakter fra privatisteksamen på vitnemålet faller standpunktkarakteren(e) bort
  • Unntak er fag hvor det gis to standpunktkarakterer (f.eks. muntlig/skriftlig), og man forbedrer den ene karakteren gjennom privatisteksamen; da kan det stå én elevkarakter og én privatistkarakter på vitnemålet
   • Unntak fra dette er fremmedspråk; selv om man bare forbedrer én karakter, vil standpunktkarakteren(e) og eventuelle tidligere karakter(er) fra eleveksamen falle bort
Forskjell på privatist og eleveksamen
 • Skriftlig eksamen: Ingen forskjell i praktisk gjennomføring, men eksamensavgift som privatist
 • Muntlig/muntlig-praktisk eksamen:
Eleveksamen Privatisteksamen
Gratis 1000,-/2000,-
Melding om eksamen 48 timer før Privatisten melder seg opp til eksamen i ønsket fag innen oppsatt frist
Tema for eksamen deles ut 24 timer før, veiledning fra faglærer Tema for eksamen deles ut 30/45 minutter før
Eksamineringen varer 30/45 minutter Eksamineringen varer 30/45 minutter
Realfag Samfunnsfag, språk og økonomi
Biologi 2 Entreprenørskap 2
Kjemi 2 Reiseliv og språk 2
Geofag 2 Alle fremmedspråk
Fysikk 2 Internasjonal engelsk*
Teknologi og forskningslære Engelskspråklig litteratur og kultur*
  Samfunnsfaglig engelsk*


*Elever kan trekkes ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen
Eksamen i nettfag
 • Dersom faglærer er ekstern (fra en annen skole enn Dalane) skjer veiledning i forbindelse med forberedelsesdel eller utdeling av tema digitalt/per telefon, Skype e.l
 • Skriftlig eksamen i nettfag foregår på samme vis som i andre fag
 • Muntlig-praktisk eller muntlig eksamen i nettfag med ekstern faglærer kan innebære et annet eksamenssted enn Dalane vgs
Husk dette!
 • Ikke nøl med å ta kontakt med eksamensansvarlig både før, under og etter eksamen dersom du har spørsmål!
 • Dersom du får informasjon fra andre om eksamen (gjelder også faglærer), skal dette alltid sjekkes med eksamensansvarlig
 • Ta heller kontakt én gang for mye enn én gang for lite; vi hjelper deg gjerne!
 • Sjekk karakterene dine etter eksamen; husk at du har både klagerett (uansett resultat) og mulighet til ny, gratis eksamen påfølgende høst (ved karakteren 1)Del denne artikkelen på: