Tilrettelagt opplæring

Tilrettelagt opplæring

Dette tilbudet er rettet mot elever som har stor grad av faglig sammensatte- og/eller spesifikke lærevansker. Elevene er i grupper som får tett oppfølging av lærere og miljøarbeidere.

Arbeidstrening (AT) og Hverdagslivstrening (HLT)

Målsetning

Dalane videregående skole har som målsetting at elevene skal

 • Styrke sin personlige utvikling
 • Vedlikeholde og videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger
 • Mestre dagliglivets aktiviteter
 • Trene og bevisstgjøres mot framtidig yrkesaktivitet eller dagtilbud

Organisering:

 • Trening i dagliglivets gjøremål
 • Praktisk arbeidstrening
 • Trening i kommunikasjon og samhandling
 • Teoriundervisning
 • Forberedelse til et varig tilrettelagt arbeid, ved utplassering hvis dette er mulig (fra 2. år)

Opplæring i programfag, men i mindre gruppe

Vi har pr. i dag tilbud om undervisning knyttet opp mot to yrkesfaglige utdanningsprogram:

Bygg- og anleggsfag

Service og samferdselsfag

Målsetning:

Dalane videregående skole har som målsetning at elevene skal være i stand til å delta i et ordinært arbeidsliv som hjelpearbeider, arbeid med bistand eller på sikt som fagarbeider. Vi legger vekt på at elevene skal få

 • Innsikt i de krav og forventninger som stilles i arbeidslivet
 • Få egen arbeidserfaring og tillit til egne ferdigheter
 • Utvikle gode samhandlingsstrategier med tanke på framtidig arbeidsliv

Organisering:

Det blir lagt vekt på praktiske ferdighetene i opplæringen, teori og praksis i programfag, men det gis også opplæring i en del fellesfag. Vi prøver å legge til rette for at elevene skal utplasseres i bedrift gjennom opplæringsavtaler og opplæringskontrakter.

Elevene kan gå i en slik klasse i 1, 2 eller 3 år. Opplæringen kan for noen kvalifisere for inntak i et ordinært løp i Vg1

Del denne artikkelen på: