Covid-19-tilfelle berører Dalane videregående, samt Hellvik barnehage og skole

To personer i Eigersund kommune har avlagt positiv test med covid-19. I det ene tilfellet medfører det flere forebyggende tiltak for Hellvik barnehage, Hellvik skole og Dalane videregående skole. Ved Dalane  videregående skolen er i tillegg en klasse blitt definert som nærkontakter, og har gått i karantene.

  

En klasse på Dalane videregående er blitt definert som nærkontakt og har fått melding om å gå i karantene. Alle det gjelder er varslet om dette.

Som et forebyggende tiltak inntil kommunelegen har mer oversikt over smittesituasjonen, er i tillegg to klasser ved Dalane videregående skole bedt om å holde seg hjemme.

Sannsynligheten om smitte er i utgangspunktet vurdert som lav, men kommuneegen velger likevel å gjøre dette forebyggende tiltaket inntil det foreligger svar på tester på aktuelle nærkontakter.

Smittesituasjonen i seg selv gir ikke behov for testing med mindre noen har symptomer, men dette vil bli avklart i løpet av onsdag 13. og torsdag 14. januar. Det vil komme mer informasjon så fort som mulig til som omfattes av forebyggende tiltak. Vi ber om at de dette gjelder holder seg hjemme som om de er i karantene inntil ny melding kommer fra kommunen.

Mistanke om smitte?
Bekymret for at noen i husstanden er smittet? Folkehelseinstituttet har laget noen testkriterier for koronavirus her. Du kan melde deg eller dere opp for testing her.

Informasjon fra Eigersund kommune

Til toppen