Koronasituasjonen

Det har denne uken (uke 48 2021) kommet nye nasjonale tiltak. For oss på skolen er det tiltakene om smittekarantene som er det vi oftest vil kunne komme i befatning med.

 

Det er kommunestyret og helsetjenesten i den enkelte kommune som har ansvar for å iverksette eventuelle lokale smitteverntiltak. Som skole forholder vi oss til Eigersund kommune.

Fortsatt er vaksinering og de grunnleggende smittevernrådene de viktigste tiltakene:

  1. Syke personer skal ikke være på skolen. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme.
  2. God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.
  3. Godt renhold. Godt renhold forebygger kontaktsmitte.
     

Om smittekarantene (FHI):

  • Smittede settes i isolasjon.
  • Husstandsmedlem eller tilsvarende nære (som kjæreste eller bestevenn) over 18 år har karanteneplikt i 7 dager. Det er regler for hvordan man kan få unntak fra karanteneplikten. Barn og ungdom under 18 år har ikke plikt til testing og karantene, men de anbefales å følge samme regime.
  • Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til en som er smittet kan etter første negative test og under gjeldende testregime gå på arbeid og skole. 

Vi oppfordrer alle til å holde seg orientert om smitteverntiltakene i egen kommune.

Til toppen