Ledig stilling som driftsleder

Driftsleder har ansvar for langsiktig planlegging av drift og vedlikehold, og oppfølging av disse planene. Dette omfatter kalkulering og budsjettering av tiltak, gjennomføring av tiltak og oppfølging av både fremdrift, kvalitet og økonomi. Tiltak kan være innen ordinært vedlikehold, spesielt vedlikehold, brannsikring/offentlige pålegg, miljøtiltak, enøktiltak og kvalitetsforbedrende tiltak.

  

Utlysningstekst og søkerportal

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt:
Ruben Skovgaard Slethei, Seksjonssjef eiendom, Mobil 459 76 828
Epost: ruben.skovgaard.slethei@rogfk.no

Svein Magne Mathiassen, områdeleder, Mobil 908 32 712
Epost: Svein.Magne.Mathiassen@rogfk.no

Tiltredelse etter avtale. 

Søknadsfrist: 31. oktober 2021

Til toppen