Melding fra Kolumbus om skoleskyss

Som kjent har myndighetene opphevet alle Covid19-restriksjoner, også de restriksjonene som var i kollektivtrafikken (skoleskyss).

 

Dette betyr:

  • Alle sperringer i busser/båter er tatt bort.
  • Alle sitteplasser kan benyttes.
  • Påstigende passasjerer skal fortrinnsvis gå inn fremdøren og validere skolekortet. Der det er validatorer ved bakdørene, kan bakdørene også benyttes.
  • Elever uten skyssrett, men som har kjøpt busskort kan også følge skolebussene.
  • Det er mulig med kontant betaling ombord i buss/båt.
  • Antall billettkontroll vil bli intensivert.

NB: Elever med skolekort, må la kortene ligge litt ekstra på kortleserne (validatorene), slik at skolekortene får tid til å bli oppdatert.

Bestilling av nye skolekort gjøres gjennom Cert. Ved behov for hjelp henvender du deg i serviceskranken på skolen.

Velkommen tilbake til en mer ordinær reisehverdag.

Til toppen