Møte om russetiden for russ og foresatte 2023

Sted: Aulaen på Dalane videregående skole
Tid: 21. november 19:00 - 20:30

Møt opp og få innspill om hvordan dere som foresatte kan støtte og engasjere dere i ungdommene gjennom russetida. Aktuelle tema • rusbruk og endra holdninger • økonomi • utenforskap • fysisk / psykisk helse