Omkjøring for bussrutene 85 og 89

Fylkesvei 4280 Hestnesveien i Eigersund kommune vil være stengt i perioden 15.09 - 26.10 2020, pga. legging av vann- og avløpsledninger.
Klikk for stort bilde 

Rute 85 kjører i denne perioden Hoveræget/Rundevoll, videre inn i ny kommunal gate til Hestnes. Dette gjelder både til og fra Hestnes.
Berørte holdeplasser:
Kabelhusveien
Låvabakken
Lyngtangen
Lygremarka sør
Lygremarka nord
Symrebakken
Tonefeltet

Rute 89 for avganger som har trase om Hestnes:
Kjører Hoveræget/Rundevoll, videre inn i ny kommunal gate til Hestnes. Bussen kjører så samme vei tilbake, før den kjører videre i rute. 
Berørte holdeplasser:
Tonefeltet
Lygre
Lygremarka nord
Lygremarka sør
Lyngtangen
Låvabakken

Til toppen