Oppdatert informasjon om annulleringssøknader - Mandag 3. juli kl. 13.20

Viktig informasjon til elever som foreløpig ikke har fått svar på annullerings- og dispensasjonssøknader til Utdanningsdirektoratet

"" - Klikk for stort bilde

Oppdatert informasjon 3. juli kl. 13.20
Vi har nå fått svar på nesten alle søknader om dispensasjoner og/eller annulleringer.

Alle elever som har søkt om annullering av eksamen i norsk sidemål og dispensasjon fra vitnemålskravene, har fått innvilget denne søknaden. Vi er nå i gang med å produsere nye vitnemål for de dette gjelder.

Søknaden for flere elever om annullering av eksamen i Matematikk 2P-Y (MAT1151) er ikke innvilget. De dette gjelder får tilsendt kopi av vedtaket.

 

Oppdatert informasjon 1. juli kl. 16.15
Det har nå kommet bekreftelse på at opplastingen av vitnemål er gjort. Vi ber alle om å sjekke at eget vitnemål er lastet opp hos Samordna opptakt, og umiddelbart ta kontakt om noe er feil.

For elever som ikke har besått alle fag, utstedes et kompetansebevis - ikke vitnemål. Dersom du skal søke høyere utdanning på vilkår, med kompetansebevis, må du selv laste opp dette til Samordna opptak. Til de dette gjelder sender vi kompetansebeviset til den enkeltes elektroniske postkasse så raskt som mulig, og gir beskjed når det er gjort.

Vi har fortsatt ikke mottatt svar fra Utdanningsdirektoratet på søknadene om dispensasjoner og annulleringer. Når vi mottar dette vil vi, for de som får innvilget sin søknad, annullere det utstedte vitnemålet og laste opp nytt vitnemål.

 

Oppdatert informasjon lørdag 1. juli kl. 12.15
Vi har i dag fått svar fra Samordna opptak på spørsmål om opplasting av vitnemål innen fristen idag 1. juli. Basert på svaret tar vi ingen sjanser:

  • Vi laster idag opp vitnemålene for alle elever som pr. nå ikke har fått svar på sine søknader om dispensasjon og/eller annulering. Dette vil bli gjort innen kl. 15.00.
  • For elever som i neste uke eventuelt får innvilget sin søknad, vil vi så annullere det utstedte vitnemålet og laste opp nytt vitnemål.

Dette gjør vi for å sikre at alle har et vitnemål registrert hos Samordna opptak innen fristen går ut idag.

Dersom noen trenger en kopi av vitnemålet for å sende dette til privatskoler etc., må vi få beskjed snarest og senest kl. 15.00.

Vi er tilgjengelige på skolen fram til kl. 15.00 lørdag 1. juli, og deretter på mobil. Ta kontakt da om du lurer på noe!
 

Oppdatert informasjon fredag 30. juni kl. 17.10
Skolen venter fortsatt på svar fra Utdanningsdirektoratet på flere søknader om dispensasjoner og annulleringssøknader. Direktoratet arbeider for å ferdigstille alle saker, og sender ut svarene fortløpende.

Vi må fortsette arbeidet med å ferdigstille vitnemål i morgen, lørdag 1. juli, og kanskje også i neste uke. Samordna opptak har i dag lagt ut en melding på sine sider, der de skriver:

Vi har fått beskjed fra Utdanningsdirektoratet om at de jobber med å behandle flest mulig av annulleringssakene før 1. juli, men at det vil være noen elever som får utstedt riktig vitnemål etter 1. juli i år. Dette er altså noe vi er klar over.

Feilen som førte til at elever selv måtte laste opp sitt vitnemål til Samordna opptak er nå rettet. Det vil kun unntaksvis være behov for at elever må gjøre dette selv, og de det eventuelt gjelder vil få beskjed.

Lørdag 1. juli er vi tilgjengelige på telefon fra kl. 10.00.
 

Informasjon fredag 30. juni kl. 08:50
Ordinær frist for å laste opp vitnemål til Samordna opptak er lørdag 1. juli 2023. Skolen utsteder vitnemål fortløpende, så snart alle spørsmål om dispensasjoner og annulleringssøknader er besvart fra Utdanningsdirektoratet for den enkelte. 

Elever som får innvilget dispensasjon og/eller annullering, med unntak av norsk hovedmål, må selv laste opp sitt vitnemål til Samordna opptak. Skolen tar kontakt dersom dette gjelder deg.

Flere har spurt om det er mulig å trekke annulleringssøknaden. Det er mulig, men vi må da få en skriftlig søknad, f.eks. på e-post, før vi utsteder vitnemål. 

Ta kontakt med oss snarest dersom du har spørsmål til dette.

Utdanningsdirektoratet - Dispensasjon og annulering