Tilgang for foresatte i VIsma InSchool (VIS)

VIS er et nytt skoleadministrativt datasystem for alle videregående skoler i Norge. Ved Dalane videregående skole ble systemet tatt i bruk 1. august, både av elever og ansatte.

I VIS vil det bli tilgang for foresatte til elever under 18 år. Arbeidet med å gi denne tilgangen til foresatte pågår, men er dessverre forsinket. Målet er å få på plass tilgangen til foresatte så raskt som mulig. Utviklerne kan dessverre ikke gi en eksakt dato, men jobber for at tilgangen skal være på plass innen høstferien. Vi beklager forsinkelsen.

Midlertidig registering av kontaktopplysninger
Praktisk betyr dette at registering av kontaktinformasjon til foresatte foreløpig ikke er mulig i VIS, og vi mangler nødvendig kontaktinformasjon til en del av dere foresatte.

Skolen har laget en midlertidig ordning for registering av kontaktinformasjon (e-post og mobilnummer) til foresatte for å sikre samarbeidet mellom skole og hjem, der elevene selv har oppgitt foresattes kontaktinformasjon.

Kontaktinformasjonen som er midlertidig registrert i våre systemer blir slettet når tilgangen i VIS er klar.

Vi gir nærmere informasjon så snart tilgangen til foresatte er klar, med oppdatert informasjon om innlogging og tilganger.

Les mer i personvernerklæringen for videregående skoler. 

Til toppen