Ungdata-undersøkelsen Rogaland 2020

I 2022 gjennomføres spørreundersøkelsen Ungdata i Rogaland blant elever på videregående skole. Undersøkelsen skal  gjennomføres i løpet av uke 10 til 13. Målet er å få en oversikt over hvordan ungdom har det, og hva de driver med i fritida.

Undersøkelsen gjennomføres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet og KORUS Stavanger, på oppdrag fra Rogaland fylkeskommune. 

FORMÅL MED UNDERSØKELSEN

 • Gi ungdom mulighet til å fortelle lokalpolitikere og myndigheter hvordan det er å vokse opp i dag.
 • Gi kunnskap som kan brukes i kommunens og fylkets arbeid med å gjøre oppvekstsituasjonen til ungdom bedre.
 • Skaffe forskningsdata for å få mer kunnskap om unges oppvekstsituasjon lokalt, nasjonalt og over tid.

HVA SPØR VI OM I UNGDATA?

 • Venner, fritid og mediebruk
 • Familie, skole og nærmiljøet
 • Helse, trivsel og livskvalitet
 • Mobbing, vold og trakassering
 • Regelbrudd og rusmiddelbruk
 • Kjønn, klassetrinn, foreldres utdanningsnivå og landbakgrunn, bosituasjon

Foresatte kan se spørreskjema ved å klikke på lenken nederst på siden.

HVORDAN GJENNOMFØRES UNGDATA?

 • Det er satt av én skoletime til å svare på undersøkelsen, som foregår med en voksen til stede.
 • Undersøkelsen gjennomføres elektronisk ved at man logger seg inn på Ungdatas svarside med en tilfeldig engangskode. Koden kan ikke knyttes til den som svarer.
 • Elevene svarer ved å krysse av i spørreskjemaet.
 • Spørsmålene og svarene i spørreskjemaet kan bli lest opp for de som ønsker det. Dette forutsetter bruk av hodetelefoner.

DET ER FRIVILLIG Å DELTA

 • Ungdom velger selv om de vil delta eller ikke.
 • De som deltar kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på, og kan slutte å  svare underveis, dersom de ønsker det.

SAMTYKKE FRA FORESATTE

 • Du som er foresatt til en ungdom under 18 år, bestemmer om ditt barn skal delta i undersøkelsen eller ikke.
 • Hvis du ønsker at barnet ditt skal delta, trenger du ikke å foreta deg noe.
 • Hvis du ikke ønsker at barnet ditt skal være med, må du gi beskjed til kontaktlærer/skolen før undersøkelsen starter.

PERSONVERN

 • Deltakernes besvarelser vil bli behandlet fortrolig. Kun forskere og rådgivere i prosjektet og firmaet som registrerer besvarelsene vil få tilgang til svarene.
 • Ingen som har svart vil gjenkjennes når resultater fra undersøkelsen publiseres.
 • Forskningsdata som inneholder mulige indirekte personopplysninger, vil bli oppbevart på et sikkert område fram til utgangen av 2026. Etter det vil alle opplysninger bli anonymisert.
 • Ungdata-undersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved  OsloMet (personvernombud@oslomet.no).
 • Datasettet vil ikke inneholde noen direkte personopplysninger, derfor er det heller ikke mulig å 
  få deltakerens data rettet eller slettet i etterkant av undersøkelsen.
 • NOVA behandler opplysningene basert på samtykke til de som deltar

BEREDSKAP

Skolehelsetjenesten vil ha beredskap i etterkant av undersøkelsen for de som måtte ha behov for det.

ANSVARLIG FOR UNDERSØKELSEN

Undersøkelsen gjennomføres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet og KORUS [Sør

KONTAKTINFORMASJON

Ungdata-koordinator:
Elin Svensen, seniorrådgiver
elin.svensen@rogfk.no / 57 58 11 45

Kontaktperson ved Korus
Sven Gustafson, seniorrådgiver, KORUS Stavanger  / 92 20 55 90
gussve@rogaland-asenter.no

Trykk på lenken for å se spørreskjemaet for undersøkelsen:
https://www.results.dk/UngdataQuestionnaire?guid=EP1F-51CH-ESXK

Du finner mer informasjon om undersøkelsen på Ungdatas nettsider:
https://www.ungdata.no

Information in other languages/informasjon på andre språk:
https://www.ungdata.no/informasjon-til-ungdom-og-foresatte/informasjonsbrev-pa-andre-sprak/

Til toppen