Bruk av biblioteket

  

Bibliotekaren

kan anbefale kilder som du selv ikke har tenkt på, gi veiledning i hvordan du avgrenser emnet ditt når du søker. Bibliotekaren holder også kurs i informasjonssøking


Velkommen til biblioteket

Gå en tur på skolens bibliotek og la deg inspirere av det du støter på. Det gir ofte forbløffende gode resultater!

Fordelen med ditt skolebibliotek er at det som finnes der, er tilpasset deg og dine behov.

Til toppen