Hvordan får jeg undervisning?

På gult nivå følges timeplanen som normalt, men med ekstra smitteverntiltak på skolen.

Klikk for stort bilde 

Elevgruppene skal benytte følgende innganger på gult nivå:

Gruppe 

Inngang 

Arbeidstrening  

Inngang til avdelingen fra skolegården  

Byggfag, elektrofag og TIF  

Nærmeste inngang til undervisningslokalet  

Helse- og oppvekstfag  

Hovedinngangen i skolegården  

Hverdagslivstrening  

Inngang mot Eiegubben  

Innføringsklassen  

Hovedinngangen i skolegården  

Påbygg  

Inngang mot Eiegubben  

Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3  

Hovedinngangen ved resepsjonen  

Vg1 Service og samferdsel  

Inngang mot Eiegubben  

Vg2 Salg, service og sikkerhet  

Inngang mot Eiegubben  

Ansatte  

Nærmeste inngang til egen arbeidsplass  

Til toppen