Endring i retningslinjene for undervisning i forbindelse med busstreiken i Rogaland

Klikk for stort bilde 

Rogaland fylkeskommune har bestemt at det fra onsdag 30. september skal være vanlig undervisning ved skolene, med noen tilpasninger. Dette gjelder så lenge streiken varer.

Fra onsdag 30. september er retningslinjene for Dalane videregående skole:

Elevenes opplæringstilbud gis som normalt med fysisk oppmøte på skolen eller praksisstedet.

Elever som likevel ikke klarer å komme seg på skolen på grunn av busstreiken, har selv ansvar for å følge opp skolearbeidet i tråd med arbeidsplaner som er lagt i de enkelte fag.

Alle elever oppfordres til å gå, sykle eller finne andre alternative transportmåter til skolen.
 

Fravær

Elevene skal varsle fravær og følge skolens vanlige rutiner for fravær.

Fravær for elever som ikke kan møte til undervisningen på grunn av streiken blir registrert, men kommer ikke på vitnemålet. Vi ber alle om å holde seg oppdatert på situasjonen ved å følge med på nettsidene til Kolumbus, www.kolumbus.no, i sosiale medier og skolens nettsider

 

Når streiken er avsluttet, vil all undervisning gå som normalt så raskt det lar seg gjøre.

Til toppen