Hovedbygning, første etasje

Oversikt over rom, hovedbygg, 1. etasje

      

Åpne stort bilde (PDF, 610 kB)