Skolen er på grønt nivå

På grønt nivå organiseres skolehverdagen som normalt, men vi unngår håndhilsning og klemming.

Vi følger nasjonale smittevernanbefalinger.

Alle som er syke bør holde seg hjemme og ha lav terskel for å teste seg. Dette gjelder også for vaksinerte og beskyttede.

Besøkende skal registrere seg i skolens resepsjon. 

Utdanningsdirektoratets smittevernveileder for videregående skole gir retningslinjer for grønt nivå.

Folkehelseinstituttet gir generelle smittvernråd:

Skoleskyss 

koronatiltak - Klikk for stort bilde