Koronaplan Dalane vgs

Fra skolestart høsten 2021 er Dalane videregående skole på grønt nivå.

Utdanningsdirektoratets smittevernveileder for videregående skole gir følgende retningslinjer for grønt nivå:

Grønt nivå:

  • Ingen syke skal møte på skolen
  • God hygiene og normalt renhold
  • Kontaktreduserende tiltak:
    - Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
    - Avstand mellom ansatte
    - Vanlig organisering av klasser og skolehverdag

Vi følger nasjonale og lokale smittevernanbefalinger.

Skolen har gode rutiner for smittevern, og legger til rette for god håndhygiene og godt renhold.

  

 

Skoleskyss

Alle besøkende skal registrere seg i skolens resepsjon.

Til toppen