Koronaplan Dalane vgs

Med virkning fra mandag 31. mai 2021 er Dalane videregående skole på grønt nivå.

​I tråd med nasjonale retningslinjer er det nå bestemt at Dalane videregående skole går over til grønt nivå fra mandag 31. mai:

Etter nøye overveielse, og på bakgrunn av smittesituasjonen i Eigersund, har kommuneoverlegen tatt beslutning om at barnehager og skoler nå skal omstille seg til grønt tiltaksnivå. Noe annet tiltaksnivå kan ikke begrunnes ut fra smittesituasjonen. (Eigersund kommune)

Utdanningsdirektoratets smittevernveileder for videregående skole gir følgende retningslinjer for grønt nivå:

Grønt nivå

  • Ingen syke skal møte på skolen
  • God hygiene og normalt renhold
  • Kontaktreduserende tiltak:
    • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
    • Avstand mellom ansatte
    • Vanlig organisering av klasser og skolehverdag

Dette betyr at driften normaliseres de siste ukene av skoleåret, samtidig som alle ved skolen arbeider for å holde på gode rutiner for smittevern, med god håndhygiene og å unngå fysisk kontakt.

Tiltak som utplassert desinfeksjon og oppmerking i gulv vil bli videreført i hvert fall ut skoleåret, og vi vil gradvis gjøre tilpasningene mot normal drift.

 Klikk for stort bilde 

 

Hvordan får jeg undervisning?

Skoleskyss

Alle besøkende skal registrere seg i skolens resepsjon.

Til toppen