Skoleskyss på rødt nivå

Det er nå anbefalt bruk av munnbinn ved kollektivtransport i vår region. Anbefalingen gjelder hele reisen til og fra Dalane vgs, også når reisen starter/slutter i andre kommuner.

  • Offentlig transport bør avgrenses, men elever som er avhengige av skoleskyss kan ta buss eller annet transportmiddel for å komme seg til/fra skolen.
  • På reiser under en time kan elever sitte skulder ved skulder (uavhengig av kohorter), men en bør unngå kontakt ansikt til ansikt på reiser. Dette gjelder for skoleskyss utført med buss eller taxi. Der det er mulig å holde en meters avstand er dette anbefalt, men sitteplasser skal prioriteres fremfor ståplasser på buss.
  • Skoleelever på ungdomstrinnet og på videregående skoler skal i tillegg følge nasjonale/lokale anbefalinger eller påbud om bruk av munnbind. Dette gjelder både skoleskyss utført med buss, båt, tog og taxi.
  • Elever skal ikke benytte skoleskyss ved mistanke om smitte, eller ved milde sykdoms symptomer. Kolumbus anmoder om å bli varslet dersom det blir påvist smitte blant elever som benytter skoleskyss.

Reiseråd for kollektivtrafikken

Anbefaling om bruk av munnbind

Til toppen