Vg3 Energioperatør

Til skolestart høsten 2022 skjer inntak av elever/lærlinger først i august. Ta kontakt med rektor på mobil 907 72 629 dersom du har spørsmål om utdanningen før 1. august.

 

Vindkraftbransjen har et stort og økende behov for kvalifisert og faglært arbeidskraft. Det anslås at behovet bare for vindteknikere vil være minst 350 personer innen utgangen av 2021. Dalane videregående skole har landets eneste utdanningstilbud i skole, og samarbeider med de største aktørene, som Equinor og Simens Gamesa, om læreplasser.

Dalane videregående skole har tatt en ledende posisjon i arbeidet med å utvikle et relevant opplæringstilbud for vindkraftbransjen. Vi tok utfordringen fra næringslivet mer enn et tiår tilbake, og kunne høsten 2011 starte opp Vg3 Energioperatør i skole, med vekt på vindenergi. Opplæringstilbudet kom fordi næringslivet etterspurte et tilbud med Vg3 i skole som gir en grunnleggende og fagspesifikk opplæring, før elevene inngår lærekontrakter. Utformingen av opplæringen er formet og videreutviklet i samarbeid med næringslivet, for å sikre elevene den kompetansen næringen har behov for. Det er bygd et faglig miljø med sterk tyngde, slik at skolens elever er etterspurte lærlinger. 

Situasjonen er nå slik at skolen ikke klarer å møte etterspørselen næringslivet har etter lærlinger, og det er behov for lærlinger over store deler av landet. Dalane videregående skole, i samarbeid med sine samarbeidspartnere i næringslivet, har den beste kompetansen i landet for å imøtekomme og dekke dette behovet.

Blant våre viktige samarbeidspartnere finnes Equinor ASA, Siemens Gamesa, Norsk Vind Energi, Fred. Olsen Renewables, Energy Innovation AS og NORWEA.

 

 

 

 

 

Still spørsmål til Dalane videregående skole

Til toppen