Obligatorisk søknad om politiattest skoleåret 20/21 helse- og oppvekstfag

Som elev på utdanningsprogrammet helse- og oppvekstfag må du ha politiattest for å kunne delta i praksisfaget yrkesfaglig fordypning (YFF).

Slik søker du om politiattest:

 1. Print ut og besvar det vedlagte skjemaet: «Søknad og bekreftelse på formål med politiattest for elever i videregående skole.»

  - OBS! Husk at en foresatt må signere dersom du er under 18 år!

 2. Ta bilde av gyldig legitimasjon. Som gyldig legitimasjon regnes pass, bankkort med bilde, førerkort eller oppholdstillatelse. 
   OBS! Dersom du bruker oppholdstillatelse som legitimasjon, må du huske å legge ved bilde av begge sider av kortet.
 3. Ta bilde av skjemaet «Søknad og bekreftelse på formål med politiattest for elever i videregående skole» etter at du har fylt det ut, og send det sammen med bildet av gyldig legitimasjon til politiattest@politiet.no
  • Når politiet har behandlet din søknad om politiattest, sendes den til din bostedsadresse eller digitale postkasse. Du skal ta med politiattesten til kontaktlærer når den ankommer, slik at skolen kan sjekke at alt er i orden.
  • Du skal deretter selv oppbevare den originale politiattesten, og levere denne til praksisplassen.

Du må ha søkt om politiattest før du kommer på startsamtalen første skoledag. Ta derfor kontakt dersom du behøver hjelp med søknaden!

Obligatorisk søknad om politiattest skoleåret 20/21 helse- og oppvekstfag (PDF, 302 kB)

Til toppen