Arbeidstrening - spesialundervisning i liten gruppe A

Dette tilbudet er rettet mot elever som har ulik grad av lærevansker. Hovedmålet med opplæringen er å legge til rette for fremtidig arbeid eller dagtilbud og kvalifisere til avgrensede oppgaver. Elevene skal oppnå så stor grad av selvstendighet slik at de kan være med å påvirke hjem, fritid og kommende arbeid/dagtilbud.

Majoriteten av elevene søker seg inn på salg, service og reiseliv. Elevene arbeider med praktiske oppgaver i elevbedriften «Godt gjort». Kompetansemålene knyttes opp til dette arbeidet.

I «Godt gjort» produserer elevene blant annet smoothie, pastasalat, cookies og lignende som selges i skolens kantine. Det produseres også andre produkter av ulike materialer som selges.

Dalane videregående skole har som målsetting at elevene skal ...

  • styrke sin personlige utvikling
  • vedlikeholde og videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger
  • mestre dagliglivets aktiviteter
  • trene og bevisstgjøres mot framtidig yrkesaktivitet eller dagtilbud

Undervisning

  • trening i dagliglivets gjøremål
  • praktisk arbeidstrening
  • trening i kommunikasjon og samhandling
  • kompetansemål i fag som matematikk, norsk, naturfag, samfunnsfag og engelsk blir knyttet så mye som mulig til praktisk arbeid.
  • forberedelse til et varig tilrettelagt arbeid eller dagsenter. Om eleven er klar for det, jobber vi for å få til arbeidspraksis utenfor skolen.
  • elevene organiseres i gruppe på maks 6 elever. Undervisningen blir som regel gitt i gruppe, men noe kan også bli gitt som enetimer.

 

Arbeidstrening - spesialundervisning i liten gruppe A - Klikk for stort bilde

 

Undervisningen blir tilrettelagt ut ifra elevenes forutsetninger og individuelle behov slik at undervisningen blir meningsfull og relevant for den enkeltes voksenliv. Den tar utgangspunkt i sakkyndig vurdering fra PPT og enkeltvedtaket for spesialundervisning. Hver elev får en individuell opplæringsplan (IOP) som beskriver kompetansemålene for de aktuelle fagene og dertil læringsmål tilpasset den enkelte eleven.

Samarbeid

Personalet består av pedagoger og miljøpersonell. Vi har tett samarbeid med foresatte, PPT og andre støttetjenester rundt eleven.

Lokaler

Vi holder til i nyoppussede lokaler som er praktiske og tillagt for elevenes behov. I tillegg til egne lokaler bruker vi andre fellesrom på skolen når det er naturlig, f.eks. gymsal, verksteder og skolens nærområder.