Grunnkompetanse organisert i gruppe med redusert elevtall

Grunnkompetanse i gruppe med redusert elevtall

Ved Dalane videregående skole, er knyttet opp mot de yrkesfaglige utdanningsprogrammene 

•    Bygg- og anleggsteknikk, BA
•    Salg, service og reiseliv, SSR

Målsetting

Hovedmål for opplæringen er at eleven skal være i stand til å delta i et ordinært arbeidsliv som hjelpearbeider, arbeid med bistand eller på sikt som fagarbeider.

Vi legger vekt på at elevene skal få 
•    innsikt i de krav og forventninger som stilles i arbeidslivet
•    få egen arbeidserfaring og tillit til egne ferdigheter
•    utvikle gode samhandlingsstrategier med tanke på framtidig arbeidsliv

Opplæringen

Det blir lagt vekt på de praktiske ferdighetene i opplæringen, men det gis også opplæring i en del fellesfag. Vi prøver å legge til rette for at elevene skal utplasseres i bedrift gjennom opplæringsavtaler og opplæringskontrakter. 

Det vil være pedagog og miljøarbeider som følger opp elevene gjennom skoledagen. Når elevene har praksis i bedrift utenfor skolen, vil oppfølgingen være et samarbeid mellom skolen og bedriften.

Elevene kan gå i en klasse med utvidet praksis 1, 2 eller 3 år. De får en individuell opplæringsplan (IOP), denne tar utgangspunkt i sakkyndig vurdering fra PPT. Elevene får et kompetansebevis når der er ferdige på skolen.

Opplæringstilbudet kan kvalifisere for inntak i et ordinært løp i Vg1.

Samarbeid

Når eleven fått tilbud om skoleplass, og har tatt imot denne, vil skolen innkalle til et overgangsmøte i mai/juni. Da inviteres elev, foresatte og representant fra avgiverskolen. Fra Dalane vgs deltar avdelingsleder, PPT for videregående skole og den som skal være kontaktlærer for eleven hvis det er mulig. Det er også mulig å besøke skolen i løpet av våren.

Skolen deltar på ansvarsgruppemøter som kommunen kaller inn til. Disse pleier man å avholde i skolens lokaler.

Still spørsmål til Dalane videregående skole

Til toppen