Spesialundervisning i egen gruppe, organiseringsform grunnkompetanse i gruppe med redusert elevtall

Dette tilbudet utgår fra og med skoleåret 2024-2025

Hvem er tilbudet for?

Tilbudet er for elever som lettere tilegner seg kunnskap gjennom praktisk arbeid, og som har behov for mer tilrettelegging enn elevene kan få i ordinære klasser. Opplæringstilbudet er knyttet opp mot yrkesfaglige programområder med grupper som retter seg mot Bygg- og anleggsteknikk (BA) og Salg, service og reiseliv, der utplassering i bedrift er en viktig del av opplæringen.

Skolen utarbeider individuell opplæringsplan, IOP, for eleven med mål fra læreplanen i de ulike fag ut fra kompetansenivå.

Målgruppe

Elevene som går mot grunnkompetanse i gruppe med redusert elevtall har ulike sosiale og/eller faglige utfordringer. De mangler karakter i mer enn halvparten av fagene fra grunnskolen og har behov for et mer tilpasset opplæringsløp enn et ordinært skoleløp.

Mål med opplæringen

Hovedmål for opplæringen er at eleven skal være i stand til å delta i et ordinært arbeidsliv som hjelpearbeider, arbeid med bistand eller på sikt som fagarbeider.

Vi legger vekt på at elevene skal få • innsikt i de krav og forventninger som stilles i arbeidslivet • få egen arbeidserfaring og tillit til egne ferdigheter • utvikle gode samhandlingsstrategier med tanke på framtidig arbeidsliv

Målet er også at eleven, sammen med de ansatte på avdelingen, skal finne en jobb som de mestrer og har interesse for.

Innhold i opplæringen

Grunnkompetanse i gruppe med redusert elevtall ved Dalane vgs, tar utgangspunkt i læreplan for de yrkesfaglege utdanningsprogrammene Bygg- og anleggsteknikk og Salg, service og reiseliv. I fellesfag bruker vi læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring, med en praktisk tilnærming.

Sentralt i undervisningen står opplæring gjennom arbeid og produksjon, kombinert med sosial trening. Det blir lagt vekt på kombinasjon av skole, arbeidstrening og utplassering i bedrift, med tanke på at eleven kan inngå opplærings- og arbeidskontrakt.