Fagtilbudet

Voksenopplæringen på Dalane vgs har tilbud til deg som vil ta generell studiekompetanse og til deg som vil ta yrkesfag.

Opplæringen legges til rette for deg og tilpasses dine behov. Antall søkere til de ulike utdanningene vil påvirke når, hvor og hvordan opplæringen blir gitt.

Opplæringen kan organiseres både som samlinger med forelesninger, arbeid i grupper eller individuelt med veiledning på en skole eller via internett. På internett vil du da finne lærestoff, levere oppgaver og kommunisere med veiledere og medelever. I tillegg arrangeres enkelte samlinger på kveldstid, og det legges til rette for gruppearbeid.

Du får hjelp av en fag- og studieveileder på ditt lokale voksenopplæringssenter.

Generell studiekompetanse

På Dalane kan du ta alle fagene du må ha for å få generell studiekompetanse: matematikk 1P og 2P, norsk, engelsk, samfunnsfag, historie og naturfag.

Fellesfag - yrkesfag

I tillegg til programfag i yrkesfag kan du ta alle fellesfagene du trenger i yrkesfag: norsk, engelsk, naturfag, samfunnsfag og matematikk 1PY.

Yrkesfag

For skoleåret 2020/2021 kan vi tilby:

  • Vg1 Helse og oppvekstfag
  • Vg2 Helsearbeiderfag
  • Engelsk vg2 yrkesfag
  • Matematikk vg1, 1P-Y
  • Naturfag yrkesfag

Ta kontakt med oss for å høre dine muligheter for å ta andre programfag som voksen på Dalane vgs.

Til toppen