Undervisningstimer i fag

På voksenopplæringen er det færre undervisningstimer i det enkelte faget i forhold til ordinær vidaregående opplæring. 

Timer i fag

Nedafor finner du en oversikt over hvor mange timer de ulike fagene har. Tallet på undervisningstimer er oppgitt i 45 minutter.

Studiebelastning betyr hvor stor del det ordinære timetallet i videregående utgjør av 100% studie for ordinære elever.

Generell studiekompetanse - Voksenopplæring
Fag Tall på timer i ordinært løp Studiebelastning Tall på timer for voksenopplæring
Matematikk 1P 187 16,67% 120
Matematikk 2P 112 9,98% 80
Norsk 524 46,70% 190
Engelsk 186 16,58% 125
Historie 225 20,05% 80
Samfunnsfag 112 9,98% 80
Naturfag 187 16,67% 100

 

 

Fellesfag yrkesfag - voksenopplæringen
Fag Timetall ordinært løp Studiebelastning Timetall voksenopplæring
Matematikk 1PY 112 8,56% 78
Norsk 75 11,46% 88
Engelsk 112 14,29% 125
Samfunnsfag 113 8,63% 48
Naturfag 75 5,73% 52

 

Utvida timetall 

I norsk, engelsk og matematikk er det tilbud om noe utvida timetall i grupper der kandidater har behov for dette.

Gudrun Ellingsen
Fagleder
Dalane videregående skole,
Dalane Utdanningssenter.
gudrun.ellingsen@skole.rogfk.no​​​​​​​
Mobiltelefon. 900 32 470
Sentralbord: 51 92 38 00/ dir.: 51 92 38 55

Til toppen