Gå i prideparade med Dalane vgs. 27. august

ALLE er velkomne til å gå sammen med oss i Dalane Pride-paraden lørdag 27. august. Møt opp ved kulturskolen i  Parkveien i Egersund kl. 12. Der står vi med fane.

Til toppen