Videregående skole

Kjøp av datamaskiner for elever ved Dalane vgs

Det er nødvendig å ha datamaskin for å kunne følge undervisningen.

Vi anbefaler at elever ved Dalane videregående skole bruker Windows-PC. Elever som kjøper Mac, trenger i mange tilfeller tilleggsprogramvare. Dette må eleven anskaffe selv, noe som vanligvis medfører ekstra kostnader. Vår erfaring er at de som bruker Mac opplever større utfordringer i skolehverdagen enn Windows-brukere.

Det er ikke mulig å bruke Chromebook som erstatning for PC. Operativsystemer basert på Linux vil også gi en del utfordringer.

Vi anbefaler at du kjøper datamaskin gjennom fylkeskommunens PC-ordning. Da sikrer du deg en god PC som er sterkt subsidiert.

Mer informasjon om PC-ordningen.

Skolestart 2020


Første skoledag er mandag 17. august. Denne dagen gjennomfører vi startsamtaler med alle elever. Alle elever vil få tilsendt tidspunkt for samtalen på SMS. Foreldre er velkomne til å være med på startsamtalen.

Fra tirsdag 18. august følger vi ordinær timeplan.

Veileder om smittevern for elever i videregående skole under covid-19 utbruddet 2020.

 

Vi ønsker dere alle velkommen tilbake til skolen. For at alle skal oppleve dette som trygt må vi fremover ivareta en rekke smitteverntiltak. Tiltakene under er rettet mot dere elever. I tillegg til disse er det egne tiltak for ansatte og renhold på skolene. 

Les hele veiledningen her

Aktuelt

Til toppen