Dalane vgs

INTERACT

Dalane videregående skole er med i forskningsprosjektet INTERACT, som handler om samhandlingen mellom lærer og elev. Målet med INTERACT-prosjektet er å undersøke hvordan digital video-basert dialog kan støtte lærerer i arbeidet med å styrke kvaliteten av interaksjonar i klasserommet for igjen å øke elevenes engasjement og læring.

Forskningsprosjektet startet opp i juni 2021, og skal være ferdig i 2025. Det er Møre og Romsdal fylkeskommune, Rogaland fylkeskommune og Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger (UiS) som samarbeider om INTERACT-prosjektet, som blir finansiert av Forskningsrådet.

Skoleruta

Skoleruta gir oversikt over skoledager, ferie og fridager skoleåret 2022-2023.

Skolerute for skoleåret 2022-2023

Aktuelt

  • Gå i prideparade med Dalane vgs. 27. august
    ALLE er velkomne til å gå sammen med oss i Dalane Pride-paraden lørdag 27. august. Møt opp ved kulturskolen i Parkveien i Egersund kl. 12. Der står vi med fane.
  • Ledig stilling som elevmedarbeider i kantina
    Skolen søker en ny ELEV-medarbeider til kantinen til å være med å smøre mat og servere havregrøt fra kl. 07.00 og fram til skoledagen begynner. Den som ansettes vil inngå i en turnus med to andre elever.
  • Skolestart høsten 2022
    Første skoledag er onsdag 17. august. Denne dagen gjennomfører vi startsamtaler med alle elevene, og foreldre/foresatte er velkomne til å være med. Det er nå sendt ut SMS til alle elever om tidspunkt for startsamtalen. Se dalane.vgs.no eller ta...
Til toppen