Aktuelt

Fra høsten 2020 har vi fått utvidet ansvar for voksne som skal ta videregående opplæring, og har derfor ledig inntil 200 % fast stilling som fagkonsulent for voksenopplæring, fordelt på to hele stillinger.

Se utlysningen

Fylkesvei 4280 Hestnesveien i Eigersund kommune vil være stengt i perioden 15.09 - 26.10 2020, pga. legging av vann- og avløpsledninger.
 

VIS er et nytt skoleadministrativt datasystem for alle videregående skoler i Norge. Ved Dalane videregående skole ble systemet tatt i bruk 1. august, både av elever og ansatte.

  

Rogaland fylkeskommune tilbyr gratis sommerskole for deg som har stryk eller ikke vurdering (IV) til eksamen eller standpunkt fra alle utdanningsprogram. Se alle fagtilbudene under.

  Ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet.
 

 Endringene i vurderingsplanen er gjort i forbindelse med avlysning av eksamener og heldagsvurderinger.

Dalane videregående skole er nå åpen for elever som går på tilrettelagt opplæring, Vg2 Byggteknikk, Vg2 Elenergi, Vg2 Industriteknologi, Vg2 Kjøretøy og Vg3 Energioperatør. Elevene som nå er på skolen har opplæring tilpasset rammene for smittevern i smitteveilederen for elever i videregående skoler, og en midlertidig timeplan tilpasset dette.

I tillegg har vi enkeltelever som, etter en individuell vurdering, har deler av sin opplæring på skolen.

 

 

Ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet.

Til toppen