Aktuelt

Ledig stilling som elevmedarbeider i kantina

Skolen søker en ny ELEV-medarbeider til kantinen til å være med å smøre mat og servere havregrøt fra kl. 07.00 og fram til skoledagen begynner. Den som ansettes vil inngå i en turnus med to andre elever.

Arbeidet lønnes med kr. 178,67 pr. time.

Vi søker en medarbeider som har god ordenssans, er pålitelig og fleksibel. Opplæring vil bli gitt.

Kortfattet søknad sendes på e-post til lisabeth.eie.fagereng@skole.rogfk.no innen onsdag 24. august.

I søknaden ønsker vi at du kort beskriver deg selv, og forklarer hvorfor du ønsker denne jobben.

Sted: Aulaen på Dalane videregående skole
Tid: 21. november 19:00 - 20:30

Møt opp og få innspill om hvordan dere som foresatte kan støtte og engasjere dere i ungdommene gjennom russetida. Aktuelle tema • rusbruk og endra holdninger • økonomi • utenforskap • fysisk / psykisk helse

ALLE er velkomne til å gå sammen med oss i Dalane Pride-paraden lørdag 27. august. Møt opp ved kulturskolen i  Parkveien i Egersund kl. 12. Der står vi med fane.

Første skoledag er onsdag 17. august.

Denne dagen gjennomfører vi startsamtaler med alle elevene, og foreldre/foresatte er velkomne til å være med. Det er nå sendt ut SMS til alle elever om tidspunkt for startsamtalen.

Se dalane.vgs.no eller ta kontakt med skolen om du har spørsmål til oppstart av skoleåret.

 

Elever og deres foreldre/ foresatte i avgangsklassene tilrettelagt opplæring, Vg3 påbygg og Vg3 studiespesialiserende utdanningsprogram inviteres til avslutningssamling:

Torsdag 9. juni kl. 18.00 i aulaen, Dalane videregående skole.

Påmelding til kontaktlærer innen fredag 3. juni.

Fra 01.08.2022 har vi ledige stillinger som lærer ved Dalane videregående skole.

   
 

I 2022 gjennomføres spørreundersøkelsen Ungdata i Rogaland blant elever på videregående skole. Undersøkelsen skal  gjennomføres i løpet av uke 10 til 13. Målet er å få en oversikt over hvordan ungdom har det, og hva de driver med i fritida.

Undersøkelsen gjennomføres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet og KORUS Stavanger, på oppdrag fra Rogaland fylkeskommune. 

Bygg- og anleggsteknikk

Elevene har fått halvårskarakterer, og vi får noen spørsmål fra foreldre som lurer på hvordan de får tilgang til å se karakterene. Denne tilgangen er digital, og er knyttet til registrerte kontaktpersoner (foreldre/foresatte) til elever som ikke har fylt 18 år.

Innlogging og tilgang for foresatte i vårt skoleadministrative system (VIS)

Se videoen nederst i artikkelen for instruksjoner om hvor du finner karakterene.

 

Til toppen