Aktuelt

Forbudet mot rulling er forlenget til 23. juni 2021 kl. 24.00. Les mer på hjemmesidene til Eigersund kommune.

 

Alle tester tatt tirsdag 2. juni, relatert til Dalane vgs, er negative. Dette betyr at alle elever og ansatte som har vært i ventekarantene i dag, nå er ute av karantenen. De har fått SMS om dette, og skal være tilbake på skolen i morgen.

Elever som i dag har fått negativt svar på test 1, er fortsatt i smittekarantene fram til de har fått negativt svar på test nr. 2.

 

To klasser og 10 ansatte ved Dalene videregående skole er satt i smitte- og ventekarantene.

 

Med virkning fra mandag 31. mai 2021 er Dalane videregående skole på grønt nivå.

 

 

Fra 01.08.2021 har vi en ledig undervisningsstilling på programområdet for helse- og oppvekstfag og tilrettelagt opplæring.

 Oppdatert informasjon mandag 10. mai kl. 10.30:

Alle som denne helgen har deltatt i russefeiring i Stavanger, Sandnes og på Jæren (Nord-Jæren) oppfordres til å teste seg. 

Skolens elever tester seg i sin bostedskommune. Informasjon om dette finnes på kommunens hjemmesider.

Mer informasjon om smitteutbruddet  finner du på Eigersund kommunes hjemmesider.

  

Fra 01.08.2021 har vi nå to ledige stillinger.

Til toppen