Aktuelt

Innlogging og tilgang for foresatte i vårt skoleadministrative system (VIS)

Ved Dalane videregående skole bruker vi det skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS). Du som foresatt får en egen tilgang til systemet for å sikre samarbeidet mellom hjem og skole.   

    

Målet med VIS er å legge til rette for og møte skolens framtidige behov ved å:   

  • fornye, forenkle og forbedre arbeidsdagen til elever, lærere og skoleadministrasjonen   
  • legge til rette for kommunikasjon mellom skolen og hjemmet   
  • digitalisere skoleadministrasjon – gi mer elektronisk, automatisert og effektiv arbeidsflyt   
  • gi oversikt over at elevene har fått den opplæringen de har krav på   


Hvordan logger jeg inn?  
Bruk ID-porten for å logge deg inn. Når du bruker ID-porten, kan du velge om du vil logge deg inn med MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass eller Commfides. Husk at du må logge inn hver gang du bruker systemet. Det er hensynet til sikkerhet som er grunnen til det.

Innlogging Dalane videregående skole 
 

Register dine kontaktopplysninger  
Vi ber deg om å registrere dine kontaktopplysninger slik at skolen kan nå deg ved behov. Legg inn din e-post og mobilnummer. Din adresse blir automatisk hentet fra det sentrale folkeregisteret (DSF). Dette gjelder for deg som er foresatt til elev under 18 år.     

Er du foresatt til elever som går på forskjellige skoler? Da ber vi deg om å registrere dine kontaktopplysninger på hver enkelt skole.   

Vi setter pris på, og ber om at du legger inn opplysningene så raskt som mulig. Riktige kontaktopplysninger vil være med å sikre et godt samarbeid mellom hjem og skole og en god beredskap.  

Foresatte til elever over 18 år må signere et samtykke for at vi skal kunne legge inn foresatte og personopplysninger i systemet. Dette vil gi foresatte mulighet til å logge seg inn i VIS, og åpne for at skolen kan dele opplysninger om elev som er over 18 år. Eleven må også gi samtykke før foresatte kan få tilgang i VIS.  

Samtykke-erklæring for foresatte/elev over 18 år
 

Signert samtykke fra elev og foresatt leveres til elevens kontaktlærer.
 

Hva får du tilgang til som foresatt?  
Foresatte til elever under 18 år får tilgang til å legge inn kontaktopplysninger. Du får også tilgang til å se timeplaner og læreplaner til “din” elev. I midten av januar, når eleven får halvårsvurderinger, får du også tilgang til å se fravær og halvårsvurderinger.  

Foresatte til elever over 18 år får ikke automatisk tilgang til informasjon i systemet.  Det er eleven selv som gir og godkjenner tilgangen til foresatte i VIS. Eleven kan gi foresatte tilgang til timeplaner, læreplaner, registering av kontaktopplysninger og fravær. Husk at samtykke må leveres først.     
 

Problemer med å logge deg inn eller få tilgang?   
Vi anbefaler at du bruker nettleseren Chrome når du skal logge deg inn i VIS. Bytt nettleser om du opplever problemer med pålogging. Dersom du fremdeles ikke greier å logge deg inn, ber vi deg om å ta kontakt med skolen på e-post dalane-VIShjelp@skole.rogfk.no


Hvordan bruker jeg VIS?  
Systemet er oversiktlig og greit å bruke. Det skal være enkelt for deg som foresatt å finne fram. Se gjerne videoen som gir deg kort informasjon om hvordan du bruker systemet. 

 

Du kan laste ned teksting til videoen på bokmål (PDF, 51 kB) eller nynorsk (PDF, 85 kB).

Les om behandling av personopplysninger i personvernerklæringen.

Visma InSchool (VIS)

Skolen søker en ny ELEV-medarbeider til kantinen til å være med å smøre mat og servere havregrøt fra kl. 07.00 og fram til skoledagen begynner. Den som ansettes vil inngå i en turnus med to andre elever.

Første skoledag er onsdag 17. august.

Denne dagen gjennomfører vi startsamtaler med alle elevene, og foreldre/foresatte er velkomne til å være med. Det er nå sendt ut SMS til alle elever om tidspunkt for startsamtalen.

Se dalane.vgs.no eller ta kontakt med skolen om du har spørsmål til oppstart av skoleåret.

 

Elever og deres foreldre/ foresatte i avgangsklassene tilrettelagt opplæring, Vg3 påbygg og Vg3 studiespesialiserende utdanningsprogram inviteres til avslutningssamling:

Torsdag 9. juni kl. 18.00 i aulaen, Dalane videregående skole.

Påmelding til kontaktlærer innen fredag 3. juni.

Fra 01.08.2022 har vi ledige stillinger som lærer ved Dalane videregående skole.

   
 

I 2022 gjennomføres spørreundersøkelsen Ungdata i Rogaland blant elever på videregående skole. Undersøkelsen skal  gjennomføres i løpet av uke 10 til 13. Målet er å få en oversikt over hvordan ungdom har det, og hva de driver med i fritida.

Undersøkelsen gjennomføres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet og KORUS Stavanger, på oppdrag fra Rogaland fylkeskommune. 

Bygg- og anleggsteknikk

Elevene har fått halvårskarakterer, og vi får noen spørsmål fra foreldre som lurer på hvordan de får tilgang til å se karakterene. Denne tilgangen er digital, og er knyttet til registrerte kontaktpersoner (foreldre/foresatte) til elever som ikke har fylt 18 år.

Innlogging og tilgang for foresatte i vårt skoleadministrative system (VIS)

Se videoen nederst i artikkelen for instruksjoner om hvor du finner karakterene.

 

Rogaland fylkeskommune inviterer foreldre til digitalt informasjonsmøte om russetiden 2022.

Møtet vil bli direktestrømmet via nett, og ledes av fylkesopplæringssjef Eiliv Fougner Janssen.

Tid: 18. januar kl. 18:00 - 19-30

Mer informasjon om arrangementet

Delta i møtet 

  

Alle vg3- elever og lærekandidater får tilbud om gratis vaksine mot hjernehinnebetennelse. Bestill tid ved å sende SMS til helsesykepleier: 

  • Hilde Hetland tlf. 456 33 114
  • Karianne Eie Pettersen tlf. 400 21 213
Til toppen