Aktuelt

Innlogging og tilgang for foresatte i vårt skoleadministrative system (VIS)

Ved Dalane videregående skole bruker vi det skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS). Du som foresatt får en egen tilgang til systemet for å sikre samarbeidet mellom hjem og skole.   

  

Målet med VIS er å legge til rette for og møte skolens framtidige behov ved å:   

  • fornye, forenkle og forbedre arbeidsdagen til elever, lærere og skoleadministrasjonen   
  • legge til rette for kommunikasjon mellom skolen og hjemmet   
  • digitalisere skoleadministrasjon – gi mer elektronisk, automatisert og effektiv arbeidsflyt   
  • gi oversikt over at elevene har fått den opplæringen de har krav på   


Hvordan logger jeg inn?  
Bruk ID-porten for å logge deg inn. Når du bruker ID-porten, kan du velge om du vil logge deg inn med MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass eller Commfides. Husk at du må logge inn hver gang du bruker systemet. Det er hensynet til sikkerhet som er grunnen til det.

Innlogging Dalane videregående skole 
 

Register dine kontaktopplysninger  
Vi ber deg om å registrere dine kontaktopplysninger slik at skolen kan nå deg ved behov. Legg inn din e-post og mobilnummer. Din adresse blir automatisk hentet fra det sentrale folkeregisteret (DSF). Dette gjelder for deg som er foresatt til elev under 18 år.     

Er du foresatt til elever som går på forskjellige skoler? Da ber vi deg om å registrere dine kontaktopplysninger på hver enkelt skole.   

Vi setter pris på, og ber om at du legger inn opplysningene så raskt som mulig. Riktige kontaktopplysninger vil være med å sikre et godt samarbeid mellom hjem og skole og en god beredskap.  

Foresatte til elever over 18 år må signere et samtykke for at vi skal kunne legge inn foresatte og personopplysninger i systemet. Dette vil gi foresatte mulighet til å logge seg inn i VIS, og åpne for at skolen kan dele opplysninger om elev som er over 18 år. Eleven må også gi samtykke før foresatte kan få tilgang i VIS.  

Samtykke-erklæring for foresatte/elev over 18 år
 

Signert samtykke fra elev og foresatt leveres til elevens kontaktlærer.
 

Hva får du tilgang til som foresatt?  
Foresatte til elever under 18 år får tilgang til å legge inn kontaktopplysninger. Du får også tilgang til å se timeplaner og læreplaner til “din” elev. I midten av januar, når eleven får halvårsvurderinger, får du også tilgang til å se fravær og halvårsvurderinger.  

Foresatte til elever over 18 år får ikke automatisk tilgang til informasjon i systemet.  Det er eleven selv som gir og godkjenner tilgangen til foresatte i VIS. Eleven kan gi foresatte tilgang til timeplaner, læreplaner, registering av kontaktopplysninger og fravær. Husk at samtykke må leveres først.     
 

Problemer med å logge deg inn eller få tilgang?   
Vi anbefaler at du bruker nettleseren Chrome når du skal logge deg inn i VIS. Bytt nettleser om du opplever problemer med pålogging. Dersom du fremdeles ikke greier å logge deg inn, ber vi deg om å ta kontakt med skolen på e-post dalane-VIShjelp@skole.rogfk.no


Hvordan bruker jeg VIS?  
Systemet er oversiktlig og greit å bruke. Det skal være enkelt for deg som foresatt å finne fram. Se gjerne videoen som gir deg kort informasjon om hvordan du bruker systemet. 

 

Du kan laste ned teksting til videoen på bokmål (PDF, 51 kB) eller nynorsk (PDF, 85 kB).

Les om behandling av personopplysninger i personvernerklæringen.

Visma InSchool (VIS)

Det har denne uken(uke 48 2021) kommet nye nasjonale tiltak. For oss på skolen er det tiltakene om smittekarantene som er det vi oftest vil kunne komme i befatning med.

 

I dag, torsdag 25. november, har vi fått melding om at en av våre elever har fått konstatert smitte. Dette medfører ingen nye tiltak ved skolen, men etter avtale med kommunelegen minner vi om:

 

PC-ordningen er en valgfri ordning hvor du kan kjøpe datamaskin med rabatt. Siste frist for å benytte seg av dette tilbudet er 30. november (Dette gjelder Vg1-elever)

 

 

Vær med i trekningen av fine premier! Les så mye du klarer fram til jul og registrer lesingen din på skjemaet som ligger ved under.
Det vil bli foretatt minst tre premietrekninger! Finn kjekke bøker på skolens bibliotek :)

 

Her er en oversikt over vurderingssituasjoner som er planlagt for studiespesialisering høsten 2021.

Vurderingsplan ST høsten 2021

 

Ved Dalane videregående skole er det ingen testing eller tester til utdeling.

Kommunene har ulik praksis for testing, og du må sjekke hva som gjelder i din kommune. De fleste kommunene har oppdatert informasjon på sine nettsider.

  

Fra 11. oktober gjelder de orinære fraværsreglene for elever i videregående skole.

  

Driftsleder har ansvar for langsiktig planlegging av drift og vedlikehold, og oppfølging av disse planene. Dette omfatter kalkulering og budsjettering av tiltak, gjennomføring av tiltak og oppfølging av både fremdrift, kvalitet og økonomi. Tiltak kan være innen ordinært vedlikehold, spesielt vedlikehold, brannsikring/offentlige pålegg, miljøtiltak, enøktiltak og kvalitetsforbedrende tiltak.

  

Som kjent har myndighetene opphevet alle Covid19-restriksjoner, også de restriksjonene som var i kollektivtrafikken (skoleskyss).

 

Et tverrfaglig gratis lavterskeltilbud til personer som er utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende.

Hjemmeside

Til toppen