Aktuelt

Ledig stilling som elevmedarbeider i kantina

Skolen søker en ny ELEV-medarbeider til kantinen til å være med å smøre mat og servere havregrøt fra kl. 07.00 og fram til skoledagen begynner. Den som ansettes vil inngå i en turnus med to andre elever.

Arbeidet lønnes med kr. 178,67 pr. time.

Vi søker en medarbeider som har god ordenssans, er pålitelig og fleksibel. Opplæring vil bli gitt.

Kortfattet søknad sendes på e-post til lisabeth.eie.fagereng@skole.rogfk.no innen onsdag 24. august.

I søknaden ønsker vi at du kort beskriver deg selv, og forklarer hvorfor du ønsker denne jobben.

Her er en oversikt over vurderingssituasjoner som er planlagt for studiespesialisering høsten 2021.

Vurderingsplan ST høsten 2021

 

Driftsleder har ansvar for langsiktig planlegging av drift og vedlikehold, og oppfølging av disse planene. Dette omfatter kalkulering og budsjettering av tiltak, gjennomføring av tiltak og oppfølging av både fremdrift, kvalitet og økonomi. Tiltak kan være innen ordinært vedlikehold, spesielt vedlikehold, brannsikring/offentlige pålegg, miljøtiltak, enøktiltak og kvalitetsforbedrende tiltak.

  

Et tverrfaglig gratis lavterskeltilbud til personer som er utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende.

Hjemmeside

Onsdag 8. september kan våre elever ta buss til vaksinasjonssenteret i Egersundshallen fra skolen for å ta sin første dose med vaksine. Den første bussen går fra skolen kl. 12:15.

Elever over 18 år som har fått første dose for mer enn 4 uker siden kan også benytte seg av tilbudet.  

Om du ønsker å bli oppringt kan du registrere deg her 

Eigersund kommunes hjemmesider

Har du spørsmål til vaksinen? Ring 51 46 80 00

 

Geofagelevene Daniel Østerberg Haakseth og John Fossmark fortsetter å imponere. De er 2 av 8 elever som skal representere Norge i årets Geofag-OL.

    

Med virkning fra mandag 31. mai 2021 er Dalane videregående skole på grønt nivå.

 

 

Fra 01.08.2021 har vi en ledig undervisningsstilling på programområdet for helse- og oppvekstfag og tilrettelagt opplæring.

Fra 01.08.2021 har vi ledig inntil 100 % undervisningsstilling, for tiden med undervisning på programområdet for teknologi- og industrifag

Til toppen