Aktuelt

De videregående skolene i Rogaland er på gult nivå i trafikklysmodellen som sier hvilke smitteverntiltak de skal følge. Det betyr skjerpede krav til hygiene og avstand. 

Har du utfordringer på skolen som du trenger hjelp med?

Fyll ut dette skjemaet

Regjeringen har i dag besluttet å innskjerpe smittevernstiltakene nasjonalt.

Det blir ingen umiddelbare endringer i skolens drift som en følge av dette.

   

Russetida er allerede i gang, og ungdommene skal ta en rekke valg som kan være både utfordrende og vanskelige.

 

Skolene har begynt å bruke det nye skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS). Du som foresatt får en egen tilgang til systemet for å sikre samarbeidet mellom hjem og skole.   

  

  Fylkesvei 4280 Hestnesveien i Eigersund kommune vil være stengt i perioden 15.09 - 26.10 2020, pga. legging av vann- og avløpsledninger.
   

  VIS er et nytt skoleadministrativt datasystem for alle videregående skoler i Norge. Ved Dalane videregående skole ble systemet tatt i bruk 1. august, både av elever og ansatte.

    

  Rogaland fylkeskommune tilbyr gratis sommerskole for deg som har stryk eller ikke vurdering (IV) til eksamen eller standpunkt fra alle utdanningsprogram. Se alle fagtilbudene under.

  Til toppen