Aktuelt

Ledig stilling som elevmedarbeider i kantina

Skolen søker en ny ELEV-medarbeider til kantinen til å være med å smøre mat og servere havregrøt fra kl. 07.00 og fram til skoledagen begynner. Den som ansettes vil inngå i en turnus med to andre elever.

Arbeidet lønnes med kr. 178,67 pr. time.

Vi søker en medarbeider som har god ordenssans, er pålitelig og fleksibel. Opplæring vil bli gitt.

Kortfattet søknad sendes på e-post til lisabeth.eie.fagereng@skole.rogfk.no innen onsdag 24. august.

I søknaden ønsker vi at du kort beskriver deg selv, og forklarer hvorfor du ønsker denne jobben.

  Ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet.
 

 Endringene i vurderingsplanen er gjort i forbindelse med avlysning av eksamener og heldagsvurderinger.

Dalane videregående skole er nå åpen for elever som går på tilrettelagt opplæring, Vg2 Byggteknikk, Vg2 Elenergi, Vg2 Industriteknologi, Vg2 Kjøretøy og Vg3 Energioperatør. Elevene som nå er på skolen har opplæring tilpasset rammene for smittevern i smitteveilederen for elever i videregående skoler, og en midlertidig timeplan tilpasset dette.

I tillegg har vi enkeltelever som, etter en individuell vurdering, har deler av sin opplæring på skolen.

 

 

Ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet.

Til toppen