Yrkesvalgdagen 8. februar

Onsdag 8. februar kl. 09:30 – 14:30 inviterer vi nåværende og fremtidige elever til yrkesvalgdag. Velkommen til å se skolen vår og hvilke karrieremuligheter som finnes i vår region.