Litteratursøk og kildekritikk

 

Når første versjonen av problemstillingen er på plass, kan du begynne å søke mer spesifikt. Til det må du definere de viktigste søkeordene og overveie hvilke kilder som kan være nyttige å søke i.

Søk på relevante emneord

 • Velg/definer de viktigste begrepene og emneordene ut fra problemstillingen din.
 • Finn synonymer og beslektede emneord ved hjelp av ordbøker, leksika, forelesningsnotater og lærebøker.
 • Målet er å finne så gode emneord (søkeord) som mulig.

  Eksempel
 • Problemstilling: Hvordan utvikle bedre husketeknikker for bruk i studiesammenheng?
 • Aktuelle emneord/søkeord: Memoteknikk, hukommelsesteknikk, studieteknikk, hukommelseskart, læring og så videre.

Hvilke kilder skal du søke i?

Hvor skal du lete etter informasjon? Skal du bruke artikler, aviser, bøker, nettsider, offentlig informasjon og/eller ordbøker og leksika?

I Bibliofil, bibliotekets katalog, kan du søke i hele skolebibliotekets samling. 
Du kan også søke i andre bibliotekbaser på bibliotekets nettside.

Vær kildekritisk!

Når du skal skaffe deg relevant informasjon må du kritisk vurdere informasjonens verdi. Til dette er det fire vurderingskriterier som kan være nyttige å tenke over: troverdighet, synsvinkel, nøyaktighet og egnethet:

 • Er kilden din troverdig? Har forfatteren/avsenderen en tydelig egeninteresse? Vær kritisk til kildens agenda.
 • Objektive kilder finnes ikke og det er derfor viktig å tenke over kildens synsvinkel.
 • Hvor nøyaktig er kilden din i å forklare egne metoder og oppgi egne kilder?
 • Egnethet: alle kilder kan brukes til noe. Spørsmålet er om denne kilden egner seg til din bruk.


Du kan også forsøke å analysere eller beskrive kilden i lys av spørsmålet "hvem sier hva til hvem hvordan, hvorfor og når?"

Som student er det viktig at du lærer deg grunnprinsippene for korrekt kildebruk og sitering. Det kan dessuten være nyttig å avklare med din lærer/veileder hvilken stil som anbefales for ditt fag. Hvis det ikke er anbefalt noen stil for ditt fag er det viktig at du velger en standardisert stil og bruker denne konsekvent.

I vårt tilfelle er det lurt å kikke på referansestilen APA 7.