Bestille vitnemål/kompetansebevis

Kontakt kontoret dersom du trenger nytt vitnemål eller har andre spørsmål knyttet til dette:

Førstegangsvitnemål er gratis og deles ut sammen med tre bekreftede kopier.

Se ellers prisoversikt:

Priser vitnemål/kompetansebevis
Hva har skjedd Dette trenger du Pris
Forbedret karakterer? Nytt vitnemål/kompetansebevis Gratis
Mistet originalen? Duplikat 500,-
Du skal studere i utlandet Oversatt vitnemål/kompetansebevis, engelsk 250,-
Verifisering av dokumentasjon etc. Dette er ikke noe skolene er pliktige til å gjøre, men i den grad det blir gjort må det betales en avgift 250,-