Offentliggjøring av karakterer i Visma og klagefrister for alle elever

Offentliggjøring av standpunktkarakterer i fag
Vg3 ST og Vg3+Vg4 PÅB: Torsdag 8.6 kl.00:01.
Vg1 og Vg2: Fredag 16.6 kl. 00:01.
I enkelte nettskolefag kan det være en annen dato for offentliggjøring.

Klagefrist standpunktkarakterer
Vg3 ST og Vg3+Vg4 PÅB: Fredag 16.6. kl. 23:59. 
Hurtigklagefrist (gjelder 3ST/3PÅ/4PÅ) mandag 12.6. kl. 14. 
Vg1 og Vg2: Søndag 25.6 kl. 23:59.

Offentliggjøring av standpunktkarakter i orden og adferd
Fredag 16.6. kl.00:01. 

Klagefrist standpunktkarakter i orden og atferd
Søndag 25.6 kl. 23:59.

Klage på karakter