Særskilt tilrettelegging

Dersom du har behov for særskilt tilrettelegging på eksamen søker du skolen om dette i Visma In School (VIS). Legg inn din søknad og sakkyndig uttalelse så tidlig som mulig i løpet av skoleåret, men ikke senere enn 14 dager før eksamenstrekket.

Eksempler på særskilt tilrettelegging kan være utvidet tid, eller opplesning av oppgaver. 

Ta kontakt med skolens tilretteleggingsteam dersom du har spørsmål knyttet til dette eller annen hjelp i skolearbeidet.