Skolens rådgivere

   

Svein Andreassen - Klikk for stort bilde

 

    

Svein Andreassen

Sosialrådgiver

E-post: 
svein.andreassen@skole.rogfk.no

Telefon: 51 92 38 32

Mobil: 458 68 787

Anja Hovland

YOU-rådgiver for utdanningsprogrammene:

 • Helse- og oppvekstfag
 • Studiespesialisering
 • Tilrettelagt opplæring

E-post:
anja.hovland@skole.rogfk.no​

Telefon: 51 92 38 34

Mobil: 930 65 647

 

 

 

Borghild Sommerseth - Klikk for stort bilde

 

Borghild Sommerseth

YOU-rådgiver for utdanningsprogrammene:

 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Elektro og datateknologi
 • Salg, service og reiseliv
 • Teknologi og industrifag
 • Tilrettelagt opplæring

E-post:
borghild.sommerseth@skole.rogfk.no

Telefon: 51 92 38 30

Mobil: 920 64 725

May Sissel Sæstad Pedersen

YOU-rådgiver for utdanningsprogrammene:

 • Påbygg til generell studiekompetanse
 • Innføringsklassen

E-post:
may.sissel.sestad.pedersen@skole.rogfk.no

Mobil: 414 65 354

Telefon: 51 92 38 00 (sentralbord)

 

 

Sosialrådgiver kan hjelpe deg med:

 • å gi deg oppfølging og hjelp dersom du har personlige, sosiale eller emosjonelle vansker som kan ha noe å si for dine skoleprestasjoner og sosiale forhold på skolen.
 • å sette deg i kontakt med skolens helsesykepleiere eller Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) for videregående skole. Kan også hjelpe til med å kontakte Oppfølgingstjenesten (OT) og flere andre hjelpeinstanser etter behov – slik som for eksempel politi, barnevern, barne- og ungdomspsykiatrisk tjeneste (BUP hvis under 18 år) eller distrikts psykiatrisk sykehus (DPS hvis over 18 år) og NAV.
 • saker som omhandler mobbing eller andre krenkelser du måtte oppleve.

Sosialrådgiver og yrkes og utdanningsrådgivere er underlagt taushetsplikten. Du skal derfor føle deg trygg når tar opp ulike tema med oss. Det er du selv som bestemmer, i samråd med oss, hvilke andre samarbeidsparter vi må/skal kontakte for å skaffe riktig hjelp til deg.

 

Yrkes- og utdanningsrådgivernes oppgaver er å:

 • gi deg oppfølging og hjelp dersom du har personlige, sosiale eller emosjonelle vansker som kan ha noe å si for dine skoleprestasjoner og sosiale forhold på skolen.
 • hjelpe til med å tilrettelegge undervisning, heldagsprøver og eksamen dersom du har krav på spesiell tilrettelegging i forhold til helseproblemer.
 • sette deg i kontakt med skolens helsesøster eller psykolog hos Pedagogisk-psykologisk tjeneste for videregående skole, eller hjelpe til med å kontakte Oppfølgingstjenesten og flere andre hjelpeinstanser etter behov.
 • gi deg utdanning- og yrkesveiledning gjennom samtaler for gradvis hjelpe til med bevisstgjøring omkring egne interesser, ferdigheter og verdier i forbindelse med fagvalg. Vi arrangerer informasjonsmøter med universiteter og høgskoler slik at dere blir kjent med studietilbud i inn og utland.

Vi er alle underlagt taushetsplikten. Du skal derfor føle deg trygg når tar opp ulike tema med oss. Det er du selv som bestemmer, i samråd med oss, hvilke andre samarbeidsparter vi må/skal kontakte for å skaffe riktig hjelp til deg.

Til toppen