Påmelding og informasjonom Yrkesvalgdagen

Det er med stor glede at Dalane videregående skole igjen kan invitere til Yrkesvalgdag. Arrangementet vil foregå onsdag 8. februar kl 09:30 – 14:30 på Dalane videregående skole.

Målet med Yrkesvalgdagen er å vise elever fra Dalane videregående skole, og ungdomsskoleelever fra 9. og 10. trinn fra hele Dalane, hvilke karrieremuligheter som er i vår region. Vi ønsker å synliggjøre det mangfold av yrkesmuligheter og virksomheter som finnes, og danne et kontaktnett mellom elevene og bedriftene.  

I år er det ellevte gangen vi arrangerer messen. For virksomheter er dette en enestående anledning til å presentere og synliggjøre egen virksomhet siden dette gir mulighet til å formidle hvilken kompetanse virksomheten etterspør og hvilke jobbmuligheter som kan tilbys nå og i fremtiden. Samtidig er dette en arena for å komme i kontakt med fremtidens arbeidstakere.  

Påmelding innen fredag 2. desember.   

Stand/Utstilling er gratis for utstillere. Dere får en enkel stand bestående av 2 bord/stol med tilgang til strøm og internett. Det vil bli en enkel servering med kaffe/ frukt/drikke i et pauserom. Mat for øvrig kan kjøpes i skolens kantine. Ta gjerne med en lærling på standen da disse er gode ambassadører for bedriften som elevene identifiserer seg med.  

Vi håper at du og din virksomhet ønsker å delta, og setter av dagen allerede nå!

Ta kontakt med rådgiver Borghild Sommerseth dersom du har spørsmål eller innspill. 

Til toppen