Fravær på vitnemål/kompetansebevis

Forskrift til opplæringslova § 3-45. Føring av fråvær i vidaregåande opplæring gir elever rettigheter knyttet til føring av fravær på vitnemål/kompetansebevis.

Søknad om fratrekk av fravær på vitnemål/kompetansebevis

"" - Klikk for stort bilde

Elever kan kreve at inntil 10 skoledager dokumentert fravær per skoleår ikke skal føres på vitnemålet/kompetansebeviset dersom det skyldes:

  • helse- og velferdsgrunner ("Fråvær som skyldast helsegrunnar må vare meir enn tre dagar, og det er berre fråvær frå og med fjerde dagen som kan strykast")
  • arbeid som tillitsvalgt
  • politisk arbeid
  • hjelpearbeid
  • lovpålagt oppmøte
  • representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå

Det er bare hele dager som kan strykes, ikke enkelttimer. Har eleven brukt opp denne kvoten, skal også dokumentert fravær bli ført som fravær.

Eleven søker i VIS. Avdelingsleder behandler søknaden. 

Vedlegg til vitnemål/kompetansebevis

Elever som har dokumentert fravær kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset. Forutsetningen er at eleven legger fram dokumentasjon for sin kontaktlærer.