Fraværsreglement

I videregående skole er det en regel om fraværsgrense. Den er slik:

Dersom du er borte fra et fag i mer 10 prosent uten godkjent dokumentasjon, mister du karakteren i faget.

Standard rutine er at skolen og eleven bruker det skoleadministrative datasystemet VIS til å håndtere fravær og dokumentasjon av fravær. Fravær og dokumentasjon av fravær registreres og godkjennes i VIS når fraværet har funnet sted og du har lagt fram dokumentasjon.

Ved planlegging av et eventuelt framtidig fravær vil det kunne være avgjørende  å vite på forhånd om skolen godkjenner dokumentasjonenHvis du planlegger et fravær og vil søke om godkjenning av dokumentasjon, skal du bruke fylkeskommunens søknadskjema (du finner skjemaet nederst i dokumentet).

Skolene skal følge en bestemt prosedyre hvis en elevs fravær nærmer seg fraværsgrensen og hvis det skal fattes vedtak om å ikke gi karakter.

Du finner utfyllende informasjon i Fraværsgrense Udir-3-2016 og Retningslinjer for håndtering av fravær.

Til toppen