Fraværsreglement

I videregående skole er det en regel om fraværsgrense. Den er slik:

Dersom du er borte fra et fag i mer enn 10 prosent uten godkjent dokumentasjon, mister du karakteren i faget.

Skolen og eleven bruker det skoleadministrative datasystemet Visma In School (VIS) til å håndtere fravær og dokumentasjon av fravær. Elever registrerer selv planlagt fremtidig fravær i VIS og laster opp nødvendig dokumentasjon. Dokumentasjon kan også lastes opp i etterkant ved å opprette søknad om egenmelding i VIS.

Ved planlegging av et eventuelt framtidig fravær vil det kunne være avgjørende  å vite på forhånd om skolen godkjenner dokumentasjonenHvis du planlegger et fravær og vil søke om godkjenning av dokumentasjon, skal du bruke fylkeskommunens søknadskjema (du finner skjemaet nederst i dokumentet).

Du finner utfyllende informasjon i Retningslinjer for håndtering av fravær.

Eksempler på vanlige typer fravær

Årsak til fravær

Elevens ansvar

Hva slags type fravær

Hvordan registrere det i VIS

Du er hos helsesykepleier, rådgiver, avdelingsleder, elevrådsmøte eller annen instans på skolen

Informer fag- og kontaktlærer og registrer dokumentasjonen i VIS

Skal ikke telle på fraværsgrensen, eller bli ført på vitnemålet

R: Rettighetsfravær

Du er hos tannlege, lege, psykolog eller liknende, og er borte enkelttimer

Informer fag- og kontaktlærer, og registrer dokumentasjonen i VIS

Dokumentert fravær. Skal ikke telle på fraværsgrensen, men blir ført på vitnemålet

D: Dokumentert fravær

Du har vanlig kjøretime

Gi beskjed til fag- og kontaktlærer

Udokumentert fravær som føres på vitnemålet

M: Meldt fravær

Du har en av disse kjøretimene: Sikkerhetskurs på bane (4t),
landeveiskjøring (5t), eller
variert trafikkmiljø (4t)

Informer fag- og kontaklærer, og registrer dokumentasjonen i VIS

Dokumentert fravær. Skal ikke telle på fraværsgrensen, men blir ført på vitnemålet

D: Dokumentert fravær

Du er syk - uten legeerklæring

Send melding til kontaktlærer så fort du vet om fraværet

Udokumentert fravær som føres på vitnemålet

M: Meldt fravær

Du er syk - med legeerklæring

Send melding til kontaktlærer så fort du vet om fraværet, og registrer dokumentasjonen i VIS

Dokumentert fravær. Skal ikke telle på fraværsgrensen, men blir ført på vitnemålet

D: Dokumentert fravær

Du er syk med kronisk sykdom som du alt har levert legeerklæring på

Send melding til kontaktlærer så fort du vet om fraværet, og registrer dokumentasjonen i VIS dersom det ikke allerede er gjort

Dokumentert fravær. Skal ikke telle på fraværsgrense, men blir ført på vitnemålet

D: Dokumentert fravær

Du kommer mer enn 15 minutter for seint til timen

Snakk med faglærer når du kommer til timen

Udokumentert fravær som føres på vitnemålet

X: Udokumentert fravær

Du er fraværende uten å gi beskjed og uten noon spesiell grunn, for eksempel forsoving eller skulk

 

Udokumentert fravær som føres på vitnemålet

X: Udokumentert fravær

Religiøse høytider - fri inntil to dagar

Send melding til kontaktlærer så fort du vet om fraværet, og registrer dokumentasjonen i VIS

Dokumentert fravær. Skal ikke telle på fraværsgrensen, men blir ført på vitnemålet D: Dokumentert fravær