Skolemiljø/inkludering


Krenkende atferd

Vi har nulltoleranse for krenkelser, og har en handlingsplan mot krekende atferd.

Dersom du som elev eller foresatt opplever en mobbesituasjon enten selv eller mot andre, er det viktig at man varsler straks. 
Du kan varsle til en voksen på skolen som du har tillit til.
Dersom du ønsker å melde en sak nå, kan du klikke her:

Meld fra om mobbing