Vg3 Energioperatør

For å søke Vg3 Energioperatør søker du om læreplass i energioperatørfaget i Vigo. Dette er et alternativ som kommer opp dersom du har fullført Vg2 Elenergi og ekom.

 

 

Vindkraftbransjen har et stort og økende behov for kvalifisert og faglært arbeidskraft. . Dalane videregående skole har landets eneste utdanningstilbud i skole, og samarbeider med de største aktørene, som Equinor og Simens Gamesa, om læreplasser.

Dalane videregående skole har tatt en ledende posisjon i arbeidet med å utvikle et relevant opplæringstilbud for vindkraftbransjen. Vi tok utfordringen fra næringslivet mer enn et tiår tilbake, og kunne høsten 2011 starte opp Vg3 Energioperatør i skole, med vekt på vindenergi. Opplæringstilbudet kom fordi næringslivet etterspurte et tilbud med Vg3 i skole som gir en grunnleggende og fagspesifikk opplæring, før elevene inngår lærekontrakter. Utformingen av opplæringen er formet og videreutviklet i samarbeid med næringslivet, for å sikre elevene den kompetansen næringen har behov for. Det er bygd et faglig miljø med sterk tyngde, slik at skolens elever er etterspurte lærlinger. 

Dalane videregående skole, i samarbeid med sine samarbeidspartnere i næringslivet, har den beste kompetansen i landet for å imøtekomme og dekke dette behovet. Blant våre viktige samarbeidspartnere finnes Equinor ASA, Siemens Gamesa, Norsk Vind Energi, Fred. Olsen Renewables, Energy Innovation AS og NORWEA.