Helse- og oppvekstfag

Kan du tenke deg å jobbe som helsefagarbeider, aktivitør, portør eller barne- og ungdomsarbeider? Eller er det mer aktuelt for deg å jobbe som apotektekniker, tannhelsesekretær eller hudpleier? Da kan helse- og oppvekstfag gi deg en rekke muligheter.

Hvorfor velge Dalane videregående skole?

Hvorfor velge helse- og oppvekstfag?

Du lærer

  • om helsefremmende arbeid
  • om fysisk og psykisk helse
  • om hvordan kroppen er oppbygd
  • om kommunikasjon og samhandling
  • om barn og unges utvikling
  • om kost, ernæring og hygiene

Du bør være

  • omsorgsfull og hensynsfull overfor mennesker
  • flink til å kommunisere
  • god til å samhandle med andre

Les mer om helse- og oppvekstfag på vilbli.no

Vg1 Helse- og oppvekstfag er for deg som ønsker å jobbe med mennesker i forskjellige aldersgrupper og livssituasjoner. Du bør være omsorgsfull, flink til å kommunisere og god til å samhandle med andre.

Utdanningsprogrammet fører fram til yrker hvor egne holdninger, kunnskaper om helsefremmende arbeid, livsstilssykdommer, arbeidsmiljø og kulturforskjeller er viktig. I flere yrker kreves det politiattest.

Undervisningen kombinerer teori og praksis. Gruppearbeid er en mye brukt arbeidsmetode i fagene, fordi evne til å kommunisere og samhandle med andre er et viktig formål med opplæringen.

På Vg1 og Vg2 har du obligatoriske praksisperioder, hvor du gis en unik mulighet til å få innblikk i ulike yrker i helsesektoren. Du kan selv komme med ønsker om praksisplass, men det er skolen som etter en helhetlig vurdering plasserer elevene i praksis. Det er ikke garantert at du får praksisplass i din hjemkommune. Du må selv ordne skyss til og fra praksisstedet.

Ved Dalane videregående skole kan du velge å gå videre på Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag, eller Vg2 Helsearbeiderfag, etter Vg1.

Etter endt Vg2 velger noen elever påbygging til generell studiekompetanse, mens mange går ut i lære for å oppnå fagbrev.

Søke skoleplass 

Still spørsmål til Dalane videregående skole

Første året - Vg1

Utdanningen til de fleste yrkene tar normalt fire år. Du går de to første årene på skole. Etterpå er det to år opplæring i bedrift som lærling. Du har også mulighet til å ta Vg3 påbygg slik at du får studiekompetanse.

Du har 35 timer opplæring i uken både i fellesfag og programfag. Du har 12 timer i fellesfagene og 23 timer i programfagene. .


Andre året - Vg2

Du fortsetter opplæringen innen utdanningsprogrammet du valgte på Vg1. På Vg2 velger du retning, og du kan velge mellom de programområdene som finnes på ditt valgte utdanningsprogram.   

Du har 35 timer opplæring i uken både i fellesfag og programfag. Du har ni timer i fellesfagene og 26 timer i programfagene.


Tredje året - Vg3

Du blir normalt læring og fortsetter opplæringen i en godkjent lærebedrift. Læretiden er to år, og når du er ferdig med læretiden kan du ta fag- og svennebrev.

Bli lærling

Du har også mulighet til å ta Vg3 påbygg for å få studiekompetanse. Dette kan du gjøre etter at du har tatt fag- og svennebrev eller etter Vg2.

Veien videre

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning: