Teknologi og industrifag

Har du praktisk sans og godt håndlag? Er du interessert i å arbeide med teknologisk utstyr? Dette utdanningsprogrammet er veien til en rekke spennende yrker.

 Hvorfor velge Dalane videregående skole?

Hvorfor velge Teknologi og industrifag?

Du lærer 

  • om produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
  • om automatisering og programmering av roboter
  • om maskiner og produksjonsutstyr
  • om kjøretøy og transport
  • om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
  • om helse, miljø og sikkerhet

 Du bør være

  • praktisk anlagt og ha godt håndlag
  • selvstendig og nøyaktig
  • interessert i ny teknologi

Les mer om teknikk og industriell produksjon på vilbli.no

​​

Opplæringen i teknikk og industriell produksjon skal bidra til en bred teknisk fagplattform som etterspørres i mange bransjer, og som muliggjør mer fleksibel bruk av arbeidskraft i disse bransjene. Den skal bidra til å forebygge ulykker og skader ved å sette fokus på helse, miljø og sikkerhet.

 

Teknikk og industriell produksjon
Utdanningen tas normalt med to år i skole og to år i lære, noe som vanligvis leder frem til fagbrev. Noen velger også å bruke programmet som et springbrett til videre teknisk utdanning. Utdanningsprogrammet fører frem til arbeid i yrker innen teknologisk industri, skips-, bil- og kjemisk prosessindustri, samt i oljebransjen.

Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i disse yrkene, hvor det å arbeide etter prosedyrer og tegninger og med registrering og dokumentasjon, er svært viktig.

Du som velger teknikk og industriell produksjon bør ha god praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. Interesse for ny teknologi er også viktig. Du bør kunne arbeide både selvstendig og i samarbeid med andre.

På Dalane videregående skole tilbyr vi to utdanningsprogram på Vg2 nivå; Vg2 Industriteknologi og Vg2 Kjøretøy. Du kan også velge å gå videre på Vg2 Automatisering hos oss etter fullført Vg1.

Dersom du ønsker mer informasjon om oss er du velkommen til å ta kontakt. Du kan også finne informasjon på www.vilbli.no.

Søke skoleplass

Still spørsmål til Dalane videregående skole

Første året - Vg1 

Utdanningen til de fleste yrkene er tar normalt fire år. Du går de to første årene på skole. Etterpå er det to år opplæring i bedrift som lærling. Du har også mulighet til å ta Vg3 påbygg slik at du får studiekompetanse.

Du har 35 timer opplæring per uke i både fellesfag og programfag.

 

Andre året - Vg2

Du fortsetter opplæringen innen utdanningsprogrammet du valgte på Vg1. På Vg2 velger du retning, og du kan velge mellom de programområdene som finnes på ditt valgte utdanningsprogram.   

Du har 35 timer opplæring per uke i både fellesfag og programfag.


Tredje året - Vg3

Du blir normalt læring og fortsetter opplæringen i en godkjent lærebedrift. Du blir lærling i det programområdet du valgte på Vg2. Læretiden er to år, og når du er ferdig med læretiden kan du ta fag- og svennebrev.

Bli lærling

Du har også mulighet til å ta Vg3 påbygg for å få studiekompetanse. Dette kan du gjøre etter at du har tatt fag- og svennebrev eller etter Vg2.

Veien videre

Opplæringen fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Når du har fullført kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning.