YSK (Yrkes- og studiekompetanse)

Ja takk, begge deler? YSK gir deg yrkes- og studiekompetanse samtidig. Tilbudet er tilgjengelig innenfor bygg- og anleggsteknikk, teknologi og industrifag og elektrofag. 

Ved å velge YSK deltar du i arbeid ved en lærebedrift allerede første året på videregående. Du går tre dager på skole og to dager på jobb i tre år. Det fjerde og siste året jobber du tre dager i uka og går på skolen to dager i uka. Velger du YSK-tilbudet opparbeider du deg studiekompetanse i tillegg til fagbrev, og kan gå direkte til høgskole og universitet uten å ta påbygg først. 

Lærer, Threse Anita Holmen i undervisning - Klikk for stort bilde

Etter gjennomført fire-årig YSK-løp har du:

  • Fagbrev
  • Spesiell studiekompetanse med realfagsfordypning
  • Inntil tre tilleggspoeng ved søking til høyskole og universitet
  • Kvalifikasjon for å søke studier med krav om realfag, for eksempel ingeniør

I tillegg til dobbel kvalifikasjon, har du også lært mye om krav, regler og rutiner i arbeidslivet.

Inntak og søkeprosess skoleåret 2024-25

YSK er for deg som er motivert, liker realfag som matte, fysikk og kjemi. Det stilles krav til karaktersnitt på 4,5, og minimum karakteren 4 i matematikk og naturfag fra ungdomsskolen. I tillegg er et kriterium for inntak avtale om læreplass i bedrift. Skole og opplæringskontor hjelper deg å finne bedrift. Du stiller selv på intervju hos bedriften. 

I februar 2024 holder vi informasjonsmøte for interesserte elever og foresatte, der bedrifter og opplæringskontor vil informere om valgmulighetene og de ulike fagbrevene bedriftene kan tilby. Vi anbefaler at alle som vurderer YSK deltar på informasjonsmøtet. 

01.03.2024Elevene må ha søkt YSK i vigo
01.03.2024Elevene må ha fylt ut dette skjemaet med informasjon om seg selv og motivasjonen for å gå på YSK. Skjemaet åpnes i løpet av februar.
01.03.2024Elevene sørger for at ungdomsskolen sender karakterer fra første termin på 10.trinn til Dalane videregående skole. 
mars og april

Elevene tar kontakt med koordinator Therese Anita ved Dalane videregående skole for å avklare aktuelle bedrifter de skal selv kontakte for eventuelt intervju.

Til intervjuene må elevene ha med CV og karakterutskrift fra 1. termin.


 

17.06.2024Siste frist for elev, foresatte, skole og bedrift til å signere avtaler.
05.07.2024Inntakskontoret i Rogaland fylkeskommune opplyser om tildelte skoleplasser. For YSK-elever vil dette bli gjort på grunnlag av karakterer og avtale om læreplass.
juliEleven må takke ja til eventuell YSK-skoleplass i vigo innen oppgitt frist.

 

Slik går du fram for å søke:

  1. Søk i Vigo innen 1. mars
  2. Fyll ut vårt skjema med informasjon om deg og din motivasjon https://forms.office.com/e/rYhGMsTQXt 
  3. Ungdomsskolen sender dine karakterer fra første termin på 10. trinn til Dalane vgs. Du som elev må passe på at skolen sender oss dine karaterer.
  4. Intervju med bedrifter om læreplass. Lag CV og ta med karakterutskrift. 

Inntakskontoret tildeler studieplasser basert på karakterer og om du har avtale om læreplass. 

Opplæringsløp

År StatusDager i bedrift Dager på skolen Kommentar
1. år Elevstatus2 dager i bedrift 3 dager på skolen Utplassering i bedrift
2. år Lærling2 dager i bedrift 3 dager på skolen Lærekontrakt tegnes
3. år Lærling2 dager i bedrift 3 dager på skolen Tverrfaglig eksamen i vg3-faget
4. år Læring3 dager i bedrift 2 dager på skolen Fagprøve

 

Skoleåret 2023-24

"" - Klikk for stort bilde

Elevene i 1YSK har fått avtale om læreplass ved lokale bedrifter: