Har du et skjult talent? Søk Drømmestipend!

Drømmestipendet fordeler årlig 1,5 mill. kr på 50 unge kunst- og kulturutøvere fra hele Norge.

Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd. Stipendordningen ble etablert i 2004, og siden da har over 2000 unge kunst- og kulturutøvere mottatt stipendet.

Stipendene deles ut innenfor kategoriene musikk, teater/skuespill, dans, visuell kunst, skapende skriving, sirkus og åpen klasse.

Stipendet skal gi verdifull inspirasjon og anerkjennelse, og bidra til at unge kunst- og kulturutøvere mellom 18 og 25 år får oppfylt sine drømmer. Ordningen skal også bidra til å synliggjøre kommunenes arbeid for unge kunst- og kulturutøvere. Det deles ut 50 stipender à 30 000 kr, til sammen 1.5 millioner kr.

Søknadsportalen er åpen fra 15 september til 15 november.

For å kunne søke Drømmestipendet 2024, må du være født tidligst 1. januar 1998 og senest 31. desember 2005. Dette gjelder også alle medsøkere i en gruppesøknad.

Les mer om Drømmestipendet