Skriftlig eksamen 22. mai 2023

"" - Klikk for stort bilde Udir

Udir har nå bestemt at alle elever i videregående skole som ble berørt av innloggingsproblemene på eksamen 22. mai 2023, får mulighet til å annullere eksamen.

For å kunne søke om å annullere eksamen, må du ha møtt til eksamen 22. mai. Du må søke innen fredag 2. juni. Lenke til søknadsskjema.

Sensuren av eksamen går som planlagt. Det betyr at elever som får innvilget søknad om annullering, vil kunne velge om de vil beholde eksamenskarakteren når sensuren er klar, eller annullere eksamen. Dersom du ønsker å beholde eksamenskarakteren din på vitnemålet, må du informere skolen om dette så snart eksamenskarakteren foreligger.

Det er ikke anledning til å be norsklærere på skolen vurdere besvarelsene før sensuren foreligger.