Skolemiljøutvalg

"" - Klikk for stort bilde

Skolemiljøutvalget (SMU) jobber for et godt og trygt læringsmiljø.

Ved hver videregående skole skal det være et SMU hvor elevene, de ansatte, skoleledelsen og fylkeskommunen er representerte.

SMU skal være satt sammen slik at representantene fra elevene får flertall. Skolemiljøutvalget har møter to ganger pr. halvår.

SMU skoleåret 2023-24
 

Leder skolemiljøutvalget

Kethlin Skadberg Hovland 3PÅBA

Nestleder skoleutvalget

Sara Mong-Olsen 2HOHA

Representanter til skolemiljøutvalget 

John Vegard Grastveit Vold 1STC

  

Thelma Talgøe Blitzner 1STB

 

Tuva Tengesdal Løvbrekke 3STB