Skolemiljøutvalg

Skolemiljøutvalget (SMU) jobber for et godt og trygt læringsmiljø.

Ved hver videregående skole skal det være et SMU hvor elevene, de ansatte, skoleledelsen og fylkeskommunen er representerte.

SMU skal være satt sammen slik at representantene fra elevene får flertall. Skolemiljøutvalget har møter to ganger pr. halvår.

SMU skoleåret 2022-23
 

Representanter til skolemiljøutvalget 

Tuva Tengesdal Løvbrekke 2STB

  

Aleksander Gåsland 2ELEA

 

Sina Samuel Yonatan 2HOHA
Til toppen