Retningslinjer for forebygging, mistanke om og bruk av rusmidler

Skolen arbeider med rusforebyggende arbeid gjennom skolemiljøutvalget og skolens VIP-team.

Formålet med det forebyggende arbeidet er å øke bevisstheten rundt ulovlig og/eller problematisk bruk av rusmidler blant elevene på skolen.

Ved å sette rus på agendaen i skolefellesskapet gjennom aktiviteter og ulike temaer, vil skolen legge grunnlaget for å skape et trygt og godt skolemiljø for alle elevene. Skolen skal ikke skyve noen elever fra seg, men må samtidig være tydelig på at misbruk av rusmidler ikke er forenlig med skolegangen.

Gjennom sitt forebyggende arbeid skal skolen ha som mål å bidra til at elevene utvikler en sunn og god holdning til bruk av rusmidler.