Utveksling

Hvert år reiser noen elever på utveksling til utlandet i vg2 etter et år på Dalane videregående vg1. De har mulighet til å komme rett inn i vg3 etter skoleåret i utlandet. 

Godkjenning av vg2 fra utlandet

For at året som utvekslingsstudent skal kunne inngå som fullverdig år på vitnemålet her i Norge, må året i utlandet være bestått i sin helhet. Når du kommer tilbake til Dalane må du legge fram vitnemål/karakterutskrift og fag-/læreplaner fra skolen din i utlandet slik at vi kan se om faget/fagene derfra godkjennes som Vg2-fag. Godkjenning av Vg2 i utlandet blir ikke gitt før vi har mottatt dokumentasjon fra utlandet.

Søk godkjenning og last opp dokumentasjon her

Tar du et utvekslingsår må følgende derfra være bestått:

  • Matematikk tilsvarende minimum 2P (praktisk matematikk).
  • 2. fremmedspråk I eller II. (Elever som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen må ha nivå II)
  • Tre programfag der to av dem kan bygges videre på. Du må velge et programområde før du drar. Innenfor dette programområdet må du velge to programfag som du skal bygge videre på i Vg3. .
  • Du må selv lese Vg2 norsk og historie.

Avsluttende fag på Vg2 må altså være dekket i utlandet, men dersom du likevel mangler fag må du ta disse som privatist i høsthalvåret Vg3. Det samme gjelder hvis du mangler dokumentasjon på Vg2-kursene eller av at de av ulike grunner ikke blir godkjent.

Inntak til Vg3:

  • Du må selv søke om skoleplass på Vg3 gjennom Inntakskontoret (vigo.no). Søknadsfristen er 1. mars.
  • Du må følge alle fag på Vg3 når du kommer tilbake til Norge.

Dokumentasjon for fullført og bestått skoleår i utlandet må legges ved det norske vitnemålet for at dette skal være gyldig.

Alternativ:
Det er selvsagt også mulig å ta et fullgodt skoleår i utlandet som et "friår" etter vg1 og så begynne i vg2 når en er tilbake på Dalane. Fordelen er at en står friere til å kunne velge fag og interesser i utlandet i og med at det ikke vil påvirke inntak til vg2, samtidig som en kan få bedre sammenheng i programfag og faglig fordypning ved å ta både vg2 og vg3 sammenhengende her i Norge. 

Utveksling er spennende!

 

 

På sidene 46-49 i UMA-magasinet fra Sornett.no kan du lese mer om noen av fordelene ved å dra på utveksling til utlandet.

Har du flere spørsmål?

Ta kontakt med din rådgiver

Aktuelle lenker

Mer utfyllende informasjon fins i rundskriv (oppdaterte november 2020):
Udir-6-2012 Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet

Meld deg opp til privatisteksamen​​​​​​​