Russetid for foreldre

Torsdag 7. september kl. 19.00 inviterer vi russen, foreldre og foresatte til et samarbeidsmøte om russetiden skoleåret 2023/2024.

Russetid RFK

Russetiden er spennende, skummel og god - alt på en gang. Årets russekull har aldri vært russ før, og trenger hjelp til å skape en trygg og inkluderende russetid for seg selv og andre. Russefeiringen har utviklet seg til å være mer enn en feiring av at elevene avslutter videregående opplæring, men har mer et preg av å være en feiring for et årskull. Feiringen er i liten grad knyttet til skolen. De trenger et lag av foreldre og foresatte, skole og kommune, politi og helsestasjon som bryr og involverer seg.

Vi inviterer derfor til møte på Dalane videregående skole. Her deler vi erfaringer fra tidligere år, og forteller hvilken rolle skolen og andre hjelpere ønsker å ha i russefeiringen. Vi får med oss flere samarbeidspartnere på dette møtet, blant annet helsesykepleier og Eigersund kommune.

Vi ber derfor om hjelp til å spre informasjonen om møtet, da vi i liten grad har kontaktinformasjon til elever som har fylt 18 år.

Rogalandsruss